Gyldendal Samfunnsøkonomi kapittel 6-7

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Samfunnsøkonomi 1
  • Ingen karakter gitt
  • 10
  • 2834
  • PDF

Sammendrag: Gyldendal Samfunnsøkonomi kapittel 6-7

Sammendrag fra kapittel 6 og 7 i Gyldendal Samfunnsøkonomi 1 av Gunnar Bøhmer og Svein Hagen. Oppgaven gir et kort sammendrag av hovedpoengene i de to kapitlene og gjennomgår det som er viktig å ha kunnskap om til muntlig eksamen og skriftlige prøver. Kapitlene omhandler økonomisk politikk og arbeidsledighet.

Innhold

Kapittel 6: Den økonomiske politikken
Mer rettferdig inntektsfordeling
Korrigering av markedssvikt
Eksterne virkninger
Korreksjon av markedssvikt
Stabiliseringspolitikken
Finanspolitikk
Pengepolitikk
Inntektspolitikk
Nasjonalregnskapet- et viktig verktøy i stabiliseringspolitikken
Samfunnets tilgang på varer og tjenester
Samfunnets bruk av varer og tjenester
Tilgang og bruk av varer og tjenester

Kapittel 7: Arbeidsledighet
Hvorfor er arbeidsledighet et problem?
Hvordan måler vi arbeidsledigheten?
Årsaker til arbeidsledighet
Naturlig arbeidsledighet
Virkemidler for å redusere arbeidsledigheten
Virkemidler mot klassisk ledighet
Virkemidler mot etterspørselsbestemt ledighet
Hvordan bekjempe naturlig arbeidsledighet?

Utdrag

• Store deler av Norges økonomiske vekst de siste hundre årene skyldes den økonomiske politikken.
• Det er mye menneskene i et samfunn må løse i et felleskap, som ikke markedskreftene styrer. Derfor er det helt nødvendig med en økonomisk politikk.
• I Norge har vi blandingsøkonomi, som tar utgangspunkt i markedsøkonomien, men gjennom virkemidler fra myndighetene forhindrer det frie markedets negative sider, som monopol.
• For en blandingsøkonomi er de viktigste oppgavene i den økonomiske politikken:
o Skape en rettferdig inntektsfordeling.
o Fellesskapet må gripe inn mot markedssvikt (når den frie konkurransen på markedet ikke fungerer tilfredsstillende.)
o Den makroøkonomiske stabiliseringspolitikken skal føre til et solid økonomisk fundament, en jevn og stabil økonomisk vekst, og lav arbeidsledighet... Kjøp tilgang for å lese mer

Gyldendal Samfunnsøkonomi kapittel 6-7

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.