Gruppedannelse og sosialisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Psykologi 2
 • 5
 • 11
 • 4397
 • PDF

Gruppedannelse og sosialisering

I denne oppgaven gjøres det rede for sammenhengen mellom gruppedannelse og sosialisering. I tillegg drøftes det hvordan gruppedynamikk kan påvirke et individs utvikling. Oppgaven begynner med å forklare begreper relatert til temaet, nemlig sosialisering og grupper.

Utdrag

Gjør rede for sammenhengen mellom gruppedannelse og sosialisering

For å gjøre rede for sammenhengen mellom gruppedannelse og sosialisering er det viktig å vite hva de følgende begrepene betyr. Sosialisering er den delen av utviklingen vår som har med forholdet til andre mennesker å gjøre. Det er en prosess der vi skal bli formet til å fungere i samfunnet. Det andre fagbegrepet man må kjenne til er gruppedannelse. Vi danner grupper på grunn av det er naturlig og nødvendig for oss. Familien kan man regne som den første gruppen vår. En gruppe er to eller flere individer som er organisert omkring et felles mål. De er avhengig av hverandre å ha en eller annen form for samhandling. En eksempel på en gruppe kan være et fotballag, dette er en sekundærgruppe som er samlet for et felles mål og er en uformell gruppe.

....

Drøft hvordan gruppedynamikk kan påvirke et individs utvikling.

Fra vi blir født er primærsosialiseringen de viktigste sosialiseringsagentene, og denne gruppen har veldig mye å si på vår atferd. De former personligheten vår, og man lærer som sagt språk, verdier, normer og oppførsel. Jeg skal nå trekke inn Eriksons psykososiale stadier som han mente hadde mye å si på personlighetsutviklingen til et individ. Han delte fasene opp i åtte. De første årene har primærgruppen vår veldig mye å si for oss mener Erikson. Den første fasen eller tillit eller mistillit, barn som ikke opplever omsorg eller får dekket behovene sine i denne tidlige alderen kan få problemer med å stole på folk senere. Erikson mener dette er den viktigste fasen av de åtte... Kjøp tilgang for å lese mer

Gruppedannelse og sosialisering

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  fornøyd med denne her, kunne vært noe bedre