Gruppearbeidskrav i Sosialpedagogikk - Sosialisering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Høgskole og universitet 1. år
 • Annet
 • Godkjent
 • 10
 • 3502
 • PDF

Gruppearbeidskrav i Sosialpedagogikk - Sosialisering

Gruppearbeidskrav i sosialpedagogikk som gjør rede for begrepet sosialisering og tar for seg de mest sentrale elementene for identitetsutvikling og personlige egenskaper.

Lærers kommentar

Meget bra, et par skrivefeil og noen ting er gjentatt.

Innhold

Sosialisering
Sosialiseringsprosessen kan deles inn 4 deler:
- Primær sosialisering
- Sekundær sosialisering
- Dobbel sosialisering
- Tertiær sosialisering
Sosialiseringsprosesser
- Barnehage – Skole:
- Skole – Ungdomsskole:
- Ungdom – Voksen/arbeidslivet:
Oppdragelse
Danning
Likheter og forskjeller mellom begrepene sosoialisering, oppdragelse og danning.
Utviklingen av identitet
Foreldre/Familie
Venner/samfunn
Kildeliste:

Utdrag

Gruppearbeidskrav 1
Sosialpedagogikk

I denne oppgaven skal vi gjøre rede for begrepet sosialisering. Vi skal også gå inn på de ulike sosialiseringsprosessene fra nyfødt til voksen.

Vi skal forklare danning og oppdragelse og likhetene og forskjellene mellom disse tre begrepene. Vi skal ta for oss de sentrale elementene som er av avgjørende betydning for identitetsutvikling og personlige egenskaper. Vi avslutter med en konklusjon.

Sosialisering
Sosialisering kan forklares slik:
“den prosess som foregår når et individ lærer en rolle og/eller tilpasser seg et sosialt system, f.eks. en gruppe, ved å tilegne seg normer og atferd som blir godtatt av systemets medlemmer” (Pedagogisk oppslagsbok 1974)... Kjøp tilgang for å lese mer

Gruppearbeidskrav i Sosialpedagogikk - Sosialisering

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 11.06.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Akkurat det jeg var ute etter. godt skrevet å beskrevet