Fra gregoriansk sang til Palestrina-stilen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Privatist
  • Musikk i perspektiv 1
  • 5
  • 5
  • 1633
  • PDF

Fra gregoriansk sang til Palestrina-stilen

Her har du en oppgave i Musikk i perspektiv 1 som tar for seg musikkens utviklingen gjennom middelalderen og renessansen. I oppgaven forklares det hva gregoriansk sang er, og hvor denne typen sang stammer fra. Videre ses det nærmere på musikkens utvikling frem til den såkalte "Palestrina-stilen". Avsluttende redegjøres det for "Palestrina-stilen".

Oppgaven tar utgangspunkt i læreboken Ekko 1 av Geir Brunsvik.

Lærers kommentar

Jeg fikk 5, med beskjed om at det jeg kunne tenke på var analyse.

Elevens kommentar

Godt: Historie. Kan gjøres bedre: Analysen.

Utdrag

Middelalder og renessanse – fra gregoriansk sang til «Palestrina-stilen»

Tidlig i middelalderen hadde mange en filosofisk tilnærmingsmåte til musikken. Man var opptatt av sammenhengen mellom musikk og etikk, religion, og ikke minst de matematiske sidene ved musikken.
Gregoriansk sang er sakral musikk, som ble oppkalt etter Pave Gregor den Store. Den stammer fra jødiske synagoger, og kjennetegnes ved at det ikke egentlig var noen bestemt taktart. Det var nemlig teksten som bestemte rytmen. Melodien skulle bevege seg i trinnvis eller i små sprang. Det var greit å bruke kvart, kvint og oktav. Sekund, ters, sekst og septim ble ikke tillatt – rett og slett fordi det var lettere å synge kvarten, kvinten og oktaven. Fremføringen av dette kunne være antifonal (vekselsang mellom to kor) og den kunne være responsorial (vekselsang mellom forsanger og kor.) Det var alltid a capella, og alle sang unisont. Melodien hadde bueform, i tillegg til at den var diatonisk – altså at den bare besto av skalaens egne toner. De kunne synge melismatisk, syllabisk og neumatisk.

Den gregorianske sangen var enerådende fram til ca. år 1000. Det er fra denne tiden vi har funnet de første eksemplene på flerstemmig sang. Før hadde all form for gregoriansk sang vært monofon, men det er her vi ser at det blir en overgang fra det monofone til det polyfone.
Det antas at den enkleste formen for flerstemmighet oppsto gjennom sang. Det blir jo oktavparalleller når for eksempel en mann og en kvinne synger sammen, i tillegg til at kvintparalleller kunne oppstå uten at det var sangerens intensjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Fra gregoriansk sang til Palestrina-stilen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.