GMO av planter og dyr - Etiske problemstillinger

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Biologi 1
  • 6
  • 4
  • 1093
  • PDF

Sammendrag: GMO av planter og dyr - Etiske problemstillinger

Oppgave i Naturfag som tar for seg hva bioteknologi og genmodifisering av planter og dyr innebærer. Det ses også på hvordan man bruker disse teknikkene i Norge og utlandet. Litt om naturlig og kunstig utvalg og hvilke etiske problemstillinger vi må ta hensyn til.

Lærers kommentar

Ryddig. Fikk ikke inntrykk av at det var for mye å lese. Reflektert.

Innhold

Bioteknologi
Genmodifiserte organismer
Naturlig og kunstig utvalg
Genmodifisering av mikroorganismer, planter og dyr
Noen fordeler og ulemper knyttet til genmodifisering ang. planter og organer
Jordbruksplanter
Overføring av organer fra dyr til mennesker
Generelt
Kilder

Utdrag

Bioteknologi er en teknologi i vår tid der vi kan gå inn i cellene til organismer for å endre på genene, overføre gener fra èn art til en annen, samt behandle sykdommer mye bedre og på en kontrollert måte. Bioteknologi brukes mye i dagens næring, som i landbruket, fremkalling av medisiner, etterforskning, akvakultur etc.

Genmodifiserte organismer
GMO står for genmodifiserte organismer, men kan også kalles for genoverføring eller genkirurgi. Det betyr at mikroorganismer, planter og dyr får endret sammensetningen av sine gener gjennom genteknologi eller celleteknologi, at arvestoffet enten blir satt inn eller fjernet i organismene – kommer an på om man vil få frem et ønsket gen, eller fjerne det. Dette gjøres ved hjelp av forskjellige teknikker som gjør at arvestoffet isoleres, og setter inn levende celler eller virus.

Genmodifisering kan skje fordi alle levende organismer har DNA som består av de samme nitrogenbasene. Den genetiske koden er den samme for alle organismer, dvs. at et gen vil produsere det samme proteinet uansett hvilken organisme genet settes inn i, om det blir satt inn på riktig måte. Dette gjør at individer kan endres og utvikles målrettet og systematisk, som gjør prosessen blir enda kortere om det skulle ha skjedd på naturlig vis, som nevnt nedenfor... Kjøp tilgang for å lese mer

GMO av planter og dyr - Etiske problemstillinger

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.