Gestapos virke i Bergen under 2. verdenskrig | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 1023
  • PDF

Gestapos virke i Bergen under 2. verdenskrig | Artikkel

Denne artikkelen handler om Gestapos virke i Bergen under 2. verdenskrig, nærmere bestemt i bygget Veiten 3. Oppgaven som ble gitt lyder som følger: Lag en eller to problemstillinger som samlet drøfter sammenhengen mellom lokale og nasjonale forhold under den andre verdenskrigen. Drøft problemstillingen(e). Artikkelens problemstilling er følgende: Hvorfor opererte Gestapo som de gjorde i Norge og i Gestapohuset i Veiten? Og hvilke konsekvenser fikk Gestapos arbeid hos norske landsmenn?

Lærers kommentar

Det du forteller om Gestapo både generelt og ift. Bergen er veldig bra, med solid kildegrunnlag. Men det lokale burde altså blitt satt inn i en større sammenheng, noe som også kunne gitt deg muligheter til en mer diskuterende besvarelse.

Utdrag

I Veiten 3, I Bergen, finnes det et utested som kalles ”Ricks”. ”Ricks” er i dag Bergens største enkeltstående utested med fire ulike nattklubb avdelinger. Det ikke alle vet er at under andre verdenskrig hadde bygget i Veiten 3 et helt annet formål. Bygget blir kalt ”Gestapohuset” i Veiten og her var Gestapos fangeceller under andre verdenskrig. Nordmenn ble her torturert av Gestapo og norske hjelpere.1 Denne teksten skal ta for seg hvem Gestapo var og arbeidet de utførte i Veiten 3. Den vil ta opp problemstillingene; Hvorfor opererte Gestapo som de gjorde i Norge og i Gestapohuset i Veiten? Og hvilke konsekvenser fikk Gestapos arbeid hos norske landsmenn?

Gestapo ble opprettet ved nazistenes maktovertagelse i 1933. Det var det hemmelige statspoliti, og var en del av det offisielle sikkerhetspolitiet i Tyskland i de okkuperte områdene av Europa under andre verdenskrig. Gruppen var den mest aktive og beryktede delen av det tyske sikkerhetspolitiet, og etterforsket i hovedsak den politiske motstanden mot det tyske regimet.5 Gestapos mål var å etterforske og kjempe for alt som kunne vise tegn på å være skadelig for Tyskland. I løpet av krigen vokste organisasjonen, som etter hvert fikk omtrent 45tusen medlemmer, som hadde i oppgave å kontrollere de okkuperte områdene i Europa. Gestapo sto sentralt i kampen mot deportasjon og utryddelse av jøder, sosialister og homoseksuelle. I Norge var Gestapos oppgave å arrestere, forhøre, torturere og fengsle motstandsfolk og sivile som kunne bidra til å gi dem viktig informasjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Gestapos virke i Bergen under 2. verdenskrig | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.