Geotopiske forhold på Island

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • 6
 • 32
 • 8317
 • PDF

Geotopiske forhold på Island

Her har du en oppgave som handler om de geotopiske forholdene på Island. Målet med oppgaven er å lære gjennom å øke kompetansen om geologi, miljøfaktorer, hydrologi, klimatiske forhold og ikke minst hvordan miljø- og naturkatastrofer kan påvirke det gitte området. Oppgavens problemstilling er:

"Gjøre rede for geotopiske forhold på den vulkanske øya Island, med hovedfokus på utviklingen og sammenhengen mellom ulike klimatiske, hydrologiske og geologiske forhold, se på hvilke ressurser de har samt skape en interaksjon til alt dette i forhold til årsaker, konsekvenser og risiko for miljø- og naturkatastrofer i det gitte området."

Innhold

Forord Side 3
Fakta (om Island) Side 3
Innledning: Mål og problemstilling Side 4
Kart Side 5
Geologi Side 6
Hydrologi Side 13
Klimatiske forhold Side 17
Miljø- og naturkatastrofer Side 21
Ressurser og ressursbruk Side 26
Alt henger sammen med alt Side 28
Fremtid? Side 29
Konklusjon Side 30
Kilder Side 32

Utdrag

Innledning: Mål og problemstilling
Målet med oppgaven er å lære gjennom å øke kompetansen om geologi, miljøfaktorer, hydrologi, klimatiske forhold og ikke minst hvordan miljø- og naturkatastrofer kan påvirke det gitte området. Jeg vil hovedsakelig lære hvordan alle disse faktorene fungerer sammen og hvordan de påvirker naturen, både lokalt og globalt. Oppgaven skal ellers bidra til faglig aktivitet innen geofag1-faget, slik at jeg som elev skal kunne utvikle kunnskap og inspirasjon for faget. Gjennom å analysere og reflektere skal jeg oppnå en forståelse for å fremme nysgjerrighet og kunne se verdien av naturen og en bærekraftig utvikling.

Gjennom oppgaven vil jeg vise til flere ”underproblemstillinger” tilknyttet underpunktene; geologi, hydrologi, klimatiske forhold, miljø- og naturkatastrofer og ressurser og ressursbruk. Til slutt kommer jeg til å sette disse sammen for å kunne gi et best mulig svar på hovedproblemstillingen:

Problemstilling:
Gjøre rede for geotopiske forhold på den vulkanske øya Island, med hovedfokus på utviklingen og sammenhengen mellom ulike klimatiske, hydrologiske og geologiske forhold, se på hvilke ressurser de har samt skape en interaksjon til alt dette i forhold til årsaker, konsekvenser og risiko for miljø- og naturkatastrofer i det gitte området.

Jeg ønsker å innhente, bearbeide og presentere informasjon ved og trekke ut og analysere geofagrelaterte fora og sette overnevnte punkt inn i dagens klima og framtidsdebatt og se på hvordan den påvirker en bærekraftig utvikling

Problemstilling: Hvordan oppstod Island og hvilke geologiske forhold finner vi der i dag?

Geologi er læren om jordas opprinnelse, oppbygning og forandring. Selve begrepet kommer fra gresk og betyr jordlære. Læren har utviklet seg gjennom interesse for å utforske jordas oppbygning. Det sentrale i geologien er hvordan jordas indre krefter bygger jordskorper opp, og hvordan ytre krefter bryter jordskorpen ned.

Island er en spennende og unik øy. Dens geologi er forholds vis ny sammenlignet med
geologi på fastlandet. Den eldste fjellprøven som er gjort på Island er faktisk ikke mer enn 16 millioner år gammel. Landet representerer et instruktivt eksempel på dynamisk kobling mellom variasjoner i is-tykkelse, smelting i mantelen, vulkanisme og landskapsutvikling.

Øya ligger sør for polarsirkelen nord i Atlanterhavet (ca. mellom 64 og 66 grader nord) , den ligger omlag 10 000 km. vest for Norge. Hovedstaden Reykjavik ligger sørvest på øya, litt over 640 N. (se bilde 2 på siden foran). Island har aldri tilhørt noe fastland. Da kan man jo spørre seg hvordan Island kom til og hvorfor den ble akkurat slik den er i dag... Kjøp tilgang for å lese mer

Geotopiske forhold på Island

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 18.10.2017
  Godt jobbet med denne oppgaven!
 • 14.05.2020
  Skrevet av Elev på Vg2
  Meget bra tekst