Geologi i Geofag | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • Ingen karakter gitt
  • 8
  • 2069
  • PDF

Geologi i Geofag | Sammendrag

Inneholder utfyllende notater fra kapittel 1, 2 og 3 i læreboken til Geofag 1 - Terra Mater. Kapitlene omhandler bergarter, geologi og jordskjelv.

Notatene fokuserer på kapittel 2 og kommer blant annet inn på bergarters alder, det geologiske kretsløp, dannelsen av bergarter og fakta om jordskjelv.

Innhold

Kapittel 1

Kapittel 2
Det geologiske kretsløpet
Mineraler
Det geologiske kretsløp
Krystaller
Hvordan bestemme mineraler?
Magmatiske bergarter
Sedimentære bergarter - avsetningsbergarter
Metamorfe bergarter – omdannede bergarter

3 Jordskjelv

Utdrag

Hvor gamle er bergartene?
- Skiller mellom relativ og absolutt alder
- Brukes når man daterer bergarter og geologiske hendelser

Relativ alder
- Hvor gamle bergarter er i forhold til hverandre
- Yngre eller eldre enn en annen

Bestemmes ut fra hvordan de ligger i forhold til hverandre
- I en sedimentær lagrekke som ikke er forstyrret av indre krefter vil alltid de yngste lagene ligge øverst og de eldste nederst

Fossiler brukes ofte
- Fossilinnholdet i en bergart forteller om plante- og dyrelivet da bergarten ble dannet
- Ledefossiler: fossiler med kort levetid
- Typiske for bestemte perioder
- Brukes til å gjenkjenne bergarter som er dannet i den samme geologiske perioden ulike steder på jorda... Kjøp tilgang for å lese mer

Geologi i Geofag | Sammendrag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.