Geografi: Temaoppgave om jordbruk

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 5
  • 1325
  • PDF

Geografi: Temaoppgave om jordbruk

Oppgave om jordbruk skrevet på Vg1 i faget Geografi. Oppgaven oversiktlig delt inn med underoverskrifter, og kommer inn på disse punktene:

-Hva jordbruk er
-Lokalisering
-Sysselsetting
-Areal
-Historie
-Ressursbruk
-Økonomi
-Bærekraftig utvikling og økologisk landbruk:
-Intensivt og ekstensivt jordbruk:

Innhold

JORDBRUK
Hva er jordbruk?:

Lokalisering:

Sysselsetting:

Jordbruksareal:

Økonomi:

Ressursbruk:

Historie:

Bærekraftig utvikling og økologisk landbruk:

Intensivt og ekstensivt jordbruk:

TABELLER, STISTIKKER OG KART
KILDER

Utdrag

Hva er jordbruk?:
Jordbruk er en næringsvei hvor det blir produsert planter, som blir spist av mennesker og dyr. Jordbruk blir knyttet til gårdsbruk som for eksempel husdyrbruk, noe av energien som er i plantene blir brukt som mat til dyrene. Dyrene er med på å dekke menneskenes behov, altså da de slaktes. Jordbruk er en av de næringene i Norge som er eldst og det blir kalt primærnæring. Primærnæring produserer råvarer, og primær betyr «første». Et annet ord som har samme betydning som jordbruk, er landbruk.

Lokalisering:
Jordbruksområdene som er de beste, er Slettebygdene som ligger rundt Oslofjorden og Trondheimsfjorden. Havavsetningene der er særlig dekket av leire, og har gitt en veldig god dyrkingsjord. Man kan finne masse jordbruksområder over hele landet, men det er noen av de som er bedre enn andre. Langs fjorder og dalfører gir morenejord og havavsetninger jordbruksjord som er veldig spredt, men veldig god. Ca. halvparten av arealet i Norge er dekket av fjell og myrer, og der er det ikke mulig å drive jordbruk... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi: Temaoppgave om jordbruk

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.06.2015
    huv vvfv kv fv dvfvdv foivndv dvdv vkd vj vfdfj