Geografi Prosjekt - Fagartikkel om Landformene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • Godkjent
  • 11
  • 2601
  • PDF

Geografi Prosjekt - Fagartikkel om Landformene

Geografi prosjekt om landformene - elver og isbreer og hvordan eroderingen funker. Geofarer er også oppgitt i oppgaven - Oppgaven er skrevet i Geografi Vg1.

Formelle krav:
• Teksten skal ha form av en fagartikkel.
• Dere må bruke kart i besvarelsen som skal hentes fra NGU
• Dere må bruke relevante bilder, med bildetekst som knytter dem til oppgaven.
• Nyttig adresser er nettavisenes søkemotorer (stikkord/tema) og mer spesielle fagsider som du søker opp. Søkeprosessen er en del av oppgaven.
• Oppgaven skal leveres som WORD-dokument. 12pkt skrift/11/2 linjeavstand.
• Alle kilder skal oppgis.
• Skriftlig svar skal innleveres på It's Learning innen 14. september kl. 23.55.
• Dere skal selv innhente stoffet ved å benytte nettsider og læreboken.
• Besvarelsen skal bestå av mellom 1800-2000 ord. Sjekk dette før avlevering! (Du finner dette ved å gå inn på filmenyen og klikke "fil/egenskaper/statistikk")

Innhold

Formelle krav:
Forvitring
Landformene
Isbreer
Elver
Kvikkleireskred i Romerike
Kilder

Utdrag

Forvitring:
Forvitring betyr oppsmuldring av berggrunnen og at fast fjell blir omdannet til løsmasser. Vi har to typer forvitring, kjemisk og mekanisk. Når fysiske krefter virker på berget og det løses opp kalles det mekanisk forvitring. Når stoffer løser opp mineralene kjemisk er det en kjemisk forvitring.

Mekanisk forvitring:
Mekanisk forvitring sprenger løs deler av berggrunnen.
Frostforvitring er det vanligste her i Norge og i vårt klima. Det skjer når vann renner inn i sprekker i fjellet, fryser og dermed utvider seg. Den isen som dannes skaper et så stort trykk at berget sprekker opp. Når dette skjer mange ganger blir tilslutt sprekken så stor at en del av berget løsner og faller ned... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi Prosjekt - Fagartikkel om Landformene

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Geografi Prosjekt - Fagartikkel om Landformene, har også lastet ned