Geografi: Kjernekraft i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 15
  • 2346
  • PDF

Geografi: Kjernekraft i Norge

En stil om fordeler og ulemper ved Kjernekraftverk. Oppgaven gjennomgår også en eventuell plassering av et kjernekraftverk i Norge.

Lærers kommentar

Meget bra, noen småfeil, men jevnt over meget bra.

Elevens kommentar

Rette opp noen småfeil, ellers så er dette alt du trenger for å få deg en bra karakter.

Innhold

Forord, innledning 3
1.1) Ressursen uran 4
1.2) Forekomster 5
1.3) Uranutvinning 6
1) Konflikter 7
2) Ringvirkninger og næringsstruktur 8
1.4) Energiproduksjon 9
1) Biprodukt 9
2) Miljø og klimabelastninger 10
3) Bærekraftighet 11
4) Mengden kraft fra kjernekraft 12
2.1) Plassering av kraftverk 13
2.2) Arealkonflikter og landskapsforandringer 15
2.3) Positive og negative ringvirkninger 15

Utdrag

Forord, innledning
Kjernekraft er en type teknologi hvor man utvinner brukbar energi. Dette skjer ved spalting av atomkjerner. Kjernekraft regnes som framtidens måte å produsere energi på.

I denne oppgaven skal vi presentere energikilden kjernekraft drevet ut av uran. Du får du lese om styrker og svakheter ved kjernekraft. Vi har laget et visuelt forslag til hvor kjernekraftverket bør lokaliseres i Norge, og begrunnet hvorfor vi har valgt denne lokaliseringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi: Kjernekraft i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.