Geografi Innlevering | Vær og Klima

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg1
  • Geografi
  • 4
  • 7
  • 1858
  • PDF

Oppgaver fra læreboka: Geografi Innlevering | Vær og Klima

Besvarelse på oppgaver i Geografi til en innlevering om vær og klima.

Oppgaven kommer blant annet inn på klimasonene i Norge, Golfstrømmen og global oppvarming.

Lærers kommentar

1a) Det du har tatt med her er riktig og relevant, Mats. Si gjerne også litt om topografien i Norge, med det mener jeg for eksempel fjellene og den lange kystlinjen. Hva har dette å si for klimaet?
1b) Du har en grei oppsummering av artikkelen, og du vurderer kilden. Du har helt rett i at artikkelen er publisert i en seriøs avis, og dette er forskere som er tilknyttet universitetsmiljøer. Likevel bør vi nok spørre etter mer dokumentasjon og få støtte fra flere forskere før vi kan se på denne teorien som troverdig.
2a) Her sier du litt om stormen og litt om konsekvensene. Jeg vil gjerne ha litt mer om hvordan stormen oppsto, og noe mer om hvor kraftig den var. Hvilke målinger ble gjort, og hvor mye skal til før vi kaller det storm eller orkan?
2b) I denne oppgaven har du fått med mye om hvorfor vi får en økning i ekstremvær, og du sier også mye om hvilke konsekvenser dette kan få for klimaet i Norge. Si også gjerne litt om hvilke konsekvenser dette kan få for dyre- og planteliv i Norge. Når du skriver et så pass langt svar, kan det være lurt å bruke litt tid på å disponere det. Ta for deg moment for moment, lag en rekkefølge og hold deg til den slik at du ikke gjentar deg selv. Da blir det litt ryddigere for den som leser.
3) Fint at du fikk til den grafiske framstillingen. Den ble tydelig og god! Du har stort sett gode forklaringer til forskjellene. Fint at du sier litt om orografisk nedbør. Si gjerne også litt om konvektiv nedbør. Det kan forklare nedbøren på Røros om sommeren. Jeg savner litt mer om temperaturforskjellene. Du bør nevne at Røros ligger ca. 600 m over havet.
Kilder: Fin kildeliste

Innhold

Del 1
a) Gjør greie for hvilke klimasoner vi har i Norge og hvilke faktorer som bestemmer disse. Du bør si noe om vind, havstrømmer, breddegrad, topografi (fjell, kystlinje).
Her finner du litt mer informasjon om høytrykk og lavtrykk: http://artikkel.yr.no/tidenes-laveste-og-hoyeste-trykk-1.12165870
b) Noen har en alternativ oppfatning av Golfstrømmens betydning:
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Forskere-mener-Golfstrommen-er-overvurdert-6977249.html
Hva mener forskerne i denne artikkelen?
Vurder hvor troverdig denne kilden er.

Del 2
Vestlandskysten hadde nettopp besøk av ekstremværet Nina.
a) Beskriv Nina, og gjør greie for konsekvensene.
Du kan ta utgangspunkt i disse kildene, men finn gjerne dine egne:
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Over-tusen-skader-meldt-etter-stormen-3278759.html
http://artikkel.yr.no/sa-sint-var-nina-1.12143639
http://om.yr.no/2015/01/15/hvorfor-nina-var-sa-vrang/
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Stormen-Nina-kostet-en-halv-milliard-7871922.html
b) Hva kan global oppvarming ha å si for framtidig klima og ekstremvær i Norge?
Her bør du også trekke inn litt om ulike typer skred fra kap. 3.

Del 3
Lag en grafisk framstilling der du sammenligner temperatur og nedbør for hver måned i 2014 i Bergen og på Røros.
Hva skyldes forskjellene?

Utdrag

Klimasonene i Norge er en blanding av polart klima og temperert klima. Et temperert klima har kjølige vintrer og milde sommer som er et kjennetegn på vest/sør Norge. Lenger nord så finner vi ett polart klima, der det er kaldt og tørt hele året. Deler av Norge som er temperert klima er på grunn av Golfstrømmen og vestlig vind. Golfstrømmen som er en overflatestrøm frakter varmt vann fra områdene vest for det karibiske havet, gjennomsnittstemperaturen på vannet rundt det karibiske hav er 26 grader celsius, men dette vannet blir avkjølt på vei mot den nordlige halvkule... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi Innlevering | Vær og Klima

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.