Geografi: Fiskeoppdrett i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 6
  • 6
  • 1705
  • PDF

Geografi: Fiskeoppdrett i Norge

Oppgave om fiskeoppdrett i Norge i Geografi. Oppgaven gjennomgår blant annet utviklingen i oppdrettsfaget, fordeler og ulemper ved fiskeoppdrett, kritikk av fiskeoppdrett og behovet for å verne naturen mot miljøulemper ved fiskeoppdrett.

Innhold

Utvikling av oppdrettsnæringen i Norge - også økonomisk.
Fordeler og ulemper.
Kritikk av fiskeoppdrett.
Naturvern.
En konklusjon.

Utdrag

Fiskeoppdrett er en type akvakultur, der vi avler fram fisk. Fiskeoppdrett har vært en del av historien til mange land fra veldig tidlig av, men her i Norge ble det for alvor utbredt å drive med oppdrett av fisk først på 70-tallet. Våre største anlegg ligger i Hordaland, Rogaland, Sogn og fjordane og Møre og romsdal, og driver først og fremst med laks og ørret.

Den første delen av oppdrettet skjer innendørs i fabrikker. De blander rogn og befrukter eggene med melke, fiskene klekkes og etter hvert er de store nok til at man kan fore dem med vanlig tørrfor. De vaksineres og etter ca. et års tid er de klare til å settes ut i merder i havet. Det er også regler for hvor stor avstand det skal være mellom de forskjellige anleggene og merdene, for å hindre smitte og spredning av parasitter.
Resten av produksjonen deles opp. En del skjer her i Norge av maskiner, da fisken slaktes og sløyes, deretter legges fisken på is og kjøres til utlandet, der resten av produksjonen og behandlingen tar sted.

Hvor merdene skal plasseres er også et svært lokalt spørsmål når det er snakk om oppdrettsfiske. Det er viktig at det ligger på steder med god dybde og gjennomstrømning,... Kjøp tilgang for å lese mer

Geografi: Fiskeoppdrett i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.