Geoforskning | Larvik og Thailand

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 6
  • 19
  • 5090
  • PDF

Geoforskning | Larvik og Thailand

Her har du en oppgave i Geofag 1 som handler om geoforskning. Oppgaven tar for seg to oppgaver. Oppgave 1 dreier seg om berggrunn, landformer og geologiske ressurser i Larvik, og svarer på problemstillingen: "Hva er sammenhengene mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i Larvik?" Oppgave 2 handler om geofaglige forhold i Thailand, og tar utgangspunkt i problemstillingen: "Hva er sammenhengen mellom hydrologiske forhold, klimatiske forhold og naturkatastrofer i Thailand?"

Innhold

Innledning 1
Inneholdsfortegnelse oppgave a og b 2
Bergartene og mineralet som finnes i Larvik 3
Hvordan bergartene dannes 3
De geologiske forholdenes påvirkning på landskapet 5
Landformene i Larvik 6
Ressursene Larvik sin geologi kan gi og hvordan larvikitt utnyttes der 7
Larvikitten - miljøproblemer 8
Innledning 9
Hydrologi – et internasjonalt prosjekt 10
Palaeoflom-hydrologi i de sub-fuktige tropene: mae chaem-nedbørsfeltet, Thailand 11
Oversvømmelse og tørke 11
Prosentvis andel av befolkning med tilgang på rent vann i byområder i Thailand 12
Prosentvis andel av befolkning med tilgang på rent vann på landsbygda i Thailand 13
Klimatiske forhold i Thailand 14
Årsaker for de klimatiske forholdene 14
Sommermonsun 14
Vintermonsun 15
Risiko for tsunami i Thailand 15
Tsunami i Thailand 2004 16
Hvordan jordskjelvet og tsunamien utløstes 16
Følgene av tsunamien 17
Diskusjon av funn 19
Litteraturliste 20

Utdrag

A: Berggrunn, landformer og geologiske ressurser i Larvik
Innledning
Problemstilling: Hva er sammenhengene mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i Larvik? Jeg skal fortelle hvilke bergarter og mineraler som finnes i Larvik. Deretter skal jeg forklare hvordan disse har blitt dannet. Deretter skal jeg greie ut om hvordan de geologiske forholdene har påvirket landskapet og hvilke landformer som finnes i Larvik. Så skal jeg forklare hvilke ressurser Larviks geologi kan gi og hvorfor, og på hvilken måte ressursene utnyttes der. Til slutt skal jeg si om ressursene er bærekraftige og hvilke miljøproblemer eller fordeler de skaper.
Larvik er en by og kommune i Vestfold fylke, på Sørlandet, i Norge. Det administrative sentret i kommunen er byen Larvik. Larvik kommune har cirka 43 tusen innbyggere, og dekker et areal på 534,5 kvadratkilometer. Kommunen er den med størst areal i Vestfold fylke. Larvik kommune grenser til Lardal kommune i nord, til Andebu og Sandefjord kommuner i øst, og til Porsgrunn og Siljan kommuner i vest. De to sistnevnte kommunene ligger i Telemark fylke.

...

B: Geofaglige forhold i Thailand
Innledning
Problemstilling: Hva er sammenhengen mellom hydrologiske forhold, klimatiske forhold og naturkatastrofer i Thailand? Jeg skal undersøke de hydrologiske forholdene i Thailand. Deretter skal jeg forklare årsakene hvorfor Thailand har nettopp de klimatiske forholdene det har i dag. Så skal jeg drøfte risikoen for naturkatastrofer i Thailand, samt greie ut om hvilke konsekvenser det kan ha for landet. Til slutt skal jeg diskutere funnene.
Thailand er et land som ligger i Sørøst-Asia. Landet grenser til Laos og Burma i nord, til Kambodsja og Laos i øst, til Malaysia og Thailandviken i sør og til Andamanhavet og den sørligste delen av Burma i vest. Thailand har et innbyggertall på cirka 70 millioner mennesker. Dette gjør at Thailand er verdens 20. mest befolkede land, med gjennomsnittlig 129,19 mennesker per kvadratkilometer. Landets areal er på 514 tusen kvadratkilometer, og Thailand er verdens 50. største arealrike land i verden. Thailands hovedstad heter Bangkok. Det offisielle navnet på riket er Kongeriket Thailand... Kjøp tilgang for å lese mer

Geoforskning | Larvik og Thailand

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.