Geofaglige forhold i Alpene | Prosjektoppgave

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 4
  • 15
  • 3764
  • PDF

Geofaglige forhold i Alpene | Prosjektoppgave

I denne prosjektoppgaven kan du lære mer om fjellkjeden Alpene. Oppgaven inneholder generelle fakta om denne enorme fjellkjeden i Europa. I tillegg kan du lære mer om Alpenes geologi, klima og eventuelle naturkatastrofer.

Oppgaven besvarer problemstilling om hvilke geofaglige forhold som har innvirkning på levekårene.

Lærers kommentar

En god oppgave med mye bra innhold og interessant informasjon om geofaglige forhold i Alpene. Kunne ha brukt litt mer tid på å drøfte problemstillingen.

Innhold

Introduksjon
Geologi
Dannelse av fjellkjeden
Dannelsen av det alpine landskapet
Tektonisk inndeling
Vest-Alpene
Sentral-Alpene
Øst-Alpene
Geografisk inndeling
Klima
Forhold som påvirker klimaet
Nedbør
Klimasoner
Naturkatastrofer og geofarer
Snøskred
Løssnøskred
Flakskred
Forebygging av snøskred
Bilde av skredforebygging
Geofaglige forhold med innvirkning på levekårene
Landskap og boforhold
De økonomiske ressursene
Bergverk
Turisme
Global oppvarming
Klimaendringer
Klimaendringer og naturkatastrofer
Konklusjon
Litteraturliste

Utdrag

Introduksjon
Alpene er Europas største fjellmassiv. Med et areal på ca. 200 kvadratkilometer strekker fjellkjeden seg i en mektig bue fra Rivieraen i vest til Wien i øst, med en lengde på 1200 km og mellom 120-250 km i bredde. Fjellkjeden strekker seg gjennom Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia og Sveits. Det høyeste fjellet i Alpene er Mt. Blanc og ligger i Frankrike og Italia med en høyde på 4810 moh.

I denne oppgaven skal jeg ta for meg en problemstilling om hvilke geofaglige forhold som har stor innvirkning på levekårene for dem som bor der. Ut i fra områdets geologi, klima og naturkatastrofer skal jeg prøve å komme frem til en konklusjon på denne problemstillingen. Men først, fakta om Alpenes geologi, klima og naturkatastrofer som oppstår i området.

Geologi
Alpene er en fjellkjede som bærer på en enorm og innholdsrik geologisk historie, å fortelle om alle detaljer blir derfor umulig. Når man studerer geologi i Alpene er man nødt til å ta for seg historien til hele det europeiske kontinent. Selv om alpene er et sammenhengende element fra kontinentet og er en spektakulær fjellkjede, ligger opphavet i historien til kontinentet det befinner seg på. Alpene ligger på den eurasiske tektoniske platen men har opp i gjennom den geologiske historien blitt påvirket av den afrikanske og nord-amerikanske.

Dannelse av fjellkjeden
Nesten alle fjellkjeder i Europa er et resultat av en platebevegelse hvor en eldgammel sjø ble oppslukt i en subduksjonssone, før de kontinentale platene kolliderte med hverandre. Tettheten av kontinentalskorper er relativt lav, og derfor virker oppdriftskrefter mot at det synker til større dyp når platene havner i en slik subduksjonssone. Som et resultat forblir kontinentale skorper i nærheten av overflaten og komprimeres. Gjennom denne prosessen blir de øverste delene av skorpene dyttet gradvis oppover og bygger en fjellkjede. Flere slike prosesser har hendt gjennom hele Europas geologiske utvikling. Vi skiller mellom prosesser... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofaglige forhold i Alpene | Prosjektoppgave

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.