Geofag Sammendrag Kapittel 1-2 i Terra Mater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 2927
 • Word2007

Geofag Sammendrag Kapittel 1-2 i Terra Mater

Oppgaven inneholder et sammendrag fra kapittel 1-2, fra boka "Terra mater", i Geofag 1, Vg2.

Innhold

Geofag sammendrag kapittel 1 og 2
Jorda blir til
Jordas atmosfære og havområder
Geologisk tid – den geologiske tidsskalaen
Hvor gamle er bergartene?
Relativ alder
Absolutt alder
Radongass – et miljøproblem
Kapitel 2
Det geologiske kretsløp:
Mineraler:
Mineralgrupper:
Krystaller:
Hvordan bestemme mineraler?
Magmatiske bergarter
Magma
Hvordan dannes magma?
Magmatisk differensiering
Intrusiver og ekstrusive
Platetektonikk og magmatiske bergarter
Sedimentære bergarter
Hva er sedimentær?
Sortering av løsmasser
Diagenese – sedimenter blir til stein
Hvor dannes sedimentære bergarter?
Metamorfe bergarter
Hva er metamorfose?
Kontakt- og regionalmetamorfose
Røtter av gamle fjellkjeder

Utdrag

"Geofag sammendrag kapittel 1 og 2:
Livet på jorda gjør jordkloden enestående i solsystemet. Magnetfeltet rundt jordkloden skjermer oss for solvindene, ozonlaget beskytter oss mot farlige UV- strålinger, og temperaturforholdene gjør at det finnes vann. Jorda har en lang historie., 4600 millioner år. Dagens jordklode er et resultat av en utvikling jorda har gjennomgått i gjennom disse årene.

Jorda blir til:
Jorda og andre planeter ble til fra ringformede støvskyer som sirklet rundt sola like etter at den ble dannet.
4 planetene nærmest sola er terrestriske/jordlike (består av fast materiale av stein) disse ble dannet ved stadige kollisjoner mellom støvpartikler. Det ble også dannet himmellegemer/planetesimaler, med en diameter på opp til en kilometer eller to."... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag Sammendrag Kapittel 1-2 i Terra Mater

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 16.10.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  Flott skrevet! Hjalp mye til prøven. Anbefaler dette sammendraget. Forklarer ting mye bedre enn boken.
 • 29.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra skrevet, hjalp meg mye da jeg øvde til prøve! :D