Geofag rapport: nedbør i Cherrapunji

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • 5
  • 3
  • 1030
  • PDF

Geofag rapport: nedbør i Cherrapunji

Rapport og særoppgave i geofag om nedbør, med utgangspunkt i byen Cherrapunji i India. Byen sies å være det stedet det regner mest i verden og oppgaven prøver å forklare hvorfor nedbøren i byen er så høyt.

Vi har fire-fem slike oppgaver i året, og dette var en av dem som hører til kapittel 10 i Terra Mater, geofag 1/x ved VG2.

Lærers kommentar

"Du har skrevet en oppgave som inneholder gode illustrasjoner som du bruker som utgangspunkt for dine forklaringer. Det jeg savner på forklaringssiden er at du går noe dypere når du forklarer nedbørsdannelse, slik at du får vist at du behersker det."

En av grunnene til at jeg fikk 5 var altså at jeg hadde glemt/utelatt å forklare om nedbørsdannelse når jeg skrev innleveringen.

Utdrag

Cherrapunji – verdens våteste plass

I min oppgave skal jeg fokusere på en by som heter Cherrapunji i India. Denne byen har flere nedbørsrekorder, som blant annet mest nedbør på én kalendermåned og på ett år.

I juli 1861 falt det 9300 mm nedbør, mens fra august 1860 til juli 1861 falt det 26 461 mm nedbør, og det er fremdeles de gjeldende rekordene. Til sammenligning ligger nedbørsnormalen til Bergen på 2250 mm på et år. Som man kan se på bildet til høyre ligger Cherrapunji langt øst i India. Min problemstilling er hvorfor regner det så mye i Cherrapunji, og hva gjør dette med klimaet i området?... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag rapport: nedbør i Cherrapunji

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 02.04.2014
    ryddig og fin, klar 6er