Geofag - Endringer i Ozonlaget

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Geofag 2
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1134
  • Word2007

Sammendrag: Geofag - Endringer i Ozonlaget

Notater til prøve i kapittel 2 i Geofag, om endringer i Ozonlaget. Teksten ser blant annet på produksjon og tap av ozon, ozonmålinger og hvorfor tykkelsen endrer seg.

Innhold

Kapittel 2 Endringer i ozonlaget

Ozonlaget

produksjon av ozon

tap av ozon

jordas solbrille

tykkelsen av ozonlaget varierer- og forandrer seg

hvorfor er ozonlaget blitt tynnere

ozonhullet

Hva vil skje med ozonlaget?

Utdrag

Kapittel 2 Endringer i ozonlaget

Ozonlaget
Den delen av atmosfæren som har høyest konsentrasjon av ozon, kalles ozonlaget. Ozonlaget befinner seg i stratosfæren som ligger 10-50km over jordoverflaten.

produksjon av ozon
Ozon blir produsert i stratosfæren når ultrafiolett stråling (UV stråler)fra sola spalter oksygenmolekyler i frie oksygenatomer. Hvert av disse enkle atomene kan slå seg sammen med et oksygenmolekyl. 3 oksygenatomer danner dermed et ozonmolekyl... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag - Endringer i Ozonlaget

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.