Geofag Ekskursjon til Island - Kartlegging

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Geofag 1
 • 5
 • 16
 • 3619
 • PDF

Geofag Ekskursjon til Island - Kartlegging

Oppgave med forberedelser til geofaglig tur til Island. Inneholder fakta om geofaglige forhold på Island, som blant annet Geotermisk energi, vulkaner og hydrologiske forhold.

Et av læreplanmålene til geofag 1 sier blant annet at vi skal kunne planlegge, og gjennomføre utforskning av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene.

Lærers kommentar

Husker ikke konkret kommentar , men manglet litt på informasjon på hvilke hydrologiskeforhold som spilte inn.

Innhold

Geofagligtur til Island 3
1.1Generelt om Island 4
2 Platetektonikk 5-7
2.1 Havbunnspredning 8
2.2 Vulkaner 9
2.3 Surtsey , Island i miniatyr 10
3 Geotermisk energi 11
3.1 Geysirer og varme kilder 12
3.2 Den blå lagunen 13
4 Geologi 14-15
5 Vær og klima 16
5.1 Havstrømmer 17
5.2Vind 18
5.2 Nedbør 19
6 Isbreer og isbreaktivitet 20
7 Hydrologiske forhold 21
7.1 Flom 21
7.2 Elver 22
8 Skredfare 23
9 Tidligere naturkatastrofer 24
10 Konklusjon 25-26
11 Kilder 27

Utdrag

En knapp uke med geofaglig læring lå foran oss . Der teori og kompetanse nå skulle fylles med erfarning og opplevelser .Et av læreplanmålene til geofag 1 sier blant annet at vi skal kunne planlegge, og gjennomføre utforskning av geofaglige forhold i en verdensdel, land eller område utenfor Skandinavia med og uten digitale verktøy, og presentere resultatene. En ekskursjon til Island var dermed idell.

Ved å reise til Island vil vi får en bredere læring og for mange er det mer givende og lettere å få læringen gjennom en ekskursjon. Ved å reise Island vil vi dekke læreplanmålet om å kunne utføre feltarbeid som ikke er lokalt.

Island er et ideelt område å reise til for å studere geologi. Geologien i Island er helt spesiell og det gir oss et annet perspektiv på geofaglige forhold.
Oppholdet til. Island vil ikke bare være en lærerik affære , men også et opphold der vi kan sosialisere og bygge bekjennskaper som forhåpentligvis vil gi resultater på skolen .

Mange av de som reiser vil bli å finne som geofag 2- elver til neste semester og det sosiale grunnlaget som blir lagt er derfor viktig. Island er et eksotisk reisemål der de færreste har vært på og vi gledet oss til å oppleve den islandske naturen . Island er spesielt kjent for vulaknutbrudd , flom og det vandrende lavtrykket ... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag Ekskursjon til Island - Kartlegging

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 21.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Elendig skrevet med mye feil gjennom oppgaven for å være ærlig. Mye stavefeil er det i tillegg, og mye av informasjonen er direkte misvisende/ feil. Fks: I palagonittformasjonene er det flest lava bergarter som tuff, brekasje, sandstein og konglomat. Riktig termologi er magmatiske bergarter, men både sandstein og konglomat er metamorfe bergarter.
 • 09.03.2015
  meget bra, her var det mye bra fakta og alt i alt en fin oppgave
 • 22.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg1
  Går ikke noe særlig ned i dybden, dessverre.
 • 11.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet, gjennomført med stil