Geofag 1 Test deg selv: Svar på Oppgaver 1-35

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Geofag 1
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 1427
  • PDF

Geofag 1 Test deg selv: Svar på Oppgaver 1-35

Svar på oppgaver til Test deg selv side 42. (Oppgave 1-35)
GEO Geografi grunnbok SF 2009 Sørbel, Leif

Lærers kommentar

Gode og presise svar

Elevens kommentar

Alle svar er gode, har brukt disse til å øve på prøver. Fikk 6-er i faget

Innhold

1. Hvor gammel er jorda?
2. Tegn og beskriv hvordan jorda er oppbygd
3. Hvorfor er jordoverflaten inndelt i kontinenter og havområder?
4. Hvor stor del av jordoverflaten er dekket av hav?
5. Hva heter verdens største fjellkjeder?
6. Hva er forskjellen på de relativt unge, alpine fjellkjedene og de gamle fjellkjedene?
7. Hva mener vi med det baltiske skjoldet?
8. Gi eksempler på riftdaler
9. Hva er kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen?
10. Beskriv en midthavsrygg?
11. Hvor finner vi dyphavsgrøfter?
12. Hvem var Alfred Wegener, og hva gikk hans teori ut på?
13. Hva mener vi med?
14. Hvordan dannes basalt?
15. Hvorfor er basalten eldre jo lenger vekke fra en midthavsrygg den finnes?
16. Hvordan blir det dannet kontinentalsokkel?
17. Hva mener vi med aktiv kontinentkant?
18. Hva skjer når:
19. Hva var Pangaea?
20. Når oppstod Island, og hva skjer med landet?
21. Hva er vulkanisme, og hvorfor oppstår den?
22. Hvor finner vi vulkaner?
23. Hva er spesielt med vulkanismen på Hawaii?
24. På hvilke måter er skjoldvulkaner og stratovulkaner forskjellige?
25. Hvor og hvorfor oppstår jordskjelv?
26. Hva kan du si om Richters skala?
27. Hvilke skader oppstår som følge av jordskjelv?
28. Hva er San Andreas-forkastningen?
29. Hvordan oppstår en tsunami?
30. Hva er mineraler og omtrent hvor mange ulike finnes det?
31. Beskriv hvordan bergarter er bygd opp
32. Hva heter de tre hovedgruppene av bergarter, og hvordan blir de til?
33. I hvilke geologiske perioder oppstod det meste av berggrunnen i Norge?
34. Når oppstod berggrunnen på Norges kontinentalsokkel?
35. I hvilke perioder ble dagens norske landskap dannet?

Utdrag

Test deg selv s.42
1. Hvor gammel er jorda?
Jorda er 4600 millioner år, altså 4,6 milliarder år.
2. Tegn og beskriv hvordan jorda er oppbygd
Jorda består av en kjerne bestående av tunge metaller, den ytre delen er flytende og den indre delen er fast. Utenfor kjernen er det en tykk kappe med lettere materialer, denne kappen blir kalt for mantelen. De tyngste stoffene i mantelen, er lengst inne mot kjernen. Mantelen kan igjen inndeles i astenosfære, deretter kommer litosfæren. Astenosfæren ligger nærmere kjernen enn det litosfæren gjør. Jordskorpen er den ytterste delen av jordkula, altså etter litosfæren... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag 1 Test deg selv: Svar på Oppgaver 1-35

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.