Geofag 1 | Sammendrag av Terra Mater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Geofag 1
 • Ingen karakter gitt
 • 32
 • 11241
 • PDF

Geofag 1 | Sammendrag av Terra Mater

Dokumentet inneholder et sammendrag av hele læreboken Terra Mater til Gefag 1. Sammendraget tar utganspunkt i kompetansemålene for faget og besvarer disse i punktform.

Elevens kommentar

Har brukt lang tid på å få forståelse av sentrale ting, og mener at jeg gir en mer ryddig forklaring enn det boken gjør på noen områder. Dokumentet bærer likevel litt preg av å være mine personlige notater, jeg har altså ikke tatt hensyn til at andre skal lese det når jeg har skrevet.

Innhold

Kap. 1 Jorda
Kap. 2 Geologi
Kap. 3 Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier
Kap. 4 Litt meteorologi
Kap. 5 Ekstremvær
Kap. 6 Hydrologi
Kap. 7 Isbreer – prosesser og landformer
Kap. 8 Skred
Kap. 9 Naturkatastrofer og mediedekning

Utdrag

Eleven skal kunne gjøre rede for den geologiske tidsskalaen og metoder som brukes til å fastsette relativ og absolutt alder.
Jorden blir til
- De samme prosessene som former jorden i dag som for millioner av år siden. Viktig å forstå prosessene på jordoverflaten, slik at man kan få forståelse av den som har formet jorden.
- En terrestrisk planet, planet som består av fast materiale.
- Jorden dannet gjennom kollisjoner av støvpartikler, noen vokste på bekostning av andre. Utvikler seg til planetesimaler, mindre himmellegemer med diameter på 1-2 kilometer. Tyngdekraften blir mer relevant med økende størrelse, mindre himmellegemer blir trukket mot større, nye kollisjoner. Noen vokser på bekostning av andre til protoplaneter. Til slutt 8 planeter 4 terrestriske. Flytende pga. varmen fra kollisjoner og radioaktive prosesser, tyngdekraften former... Kjøp tilgang for å lese mer

Geofag 1 | Sammendrag av Terra Mater

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 09.05.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greie notater til forrige opplag av boken. Annen kapittelinndeling og litt annet fokus på enkelte temaer i det reviderte opplaget.
 • 08.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  god oppgave, hjap meg mye i prøveøving
 • 13.02.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt greie notater.
 • 20.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Fikk det jeg var ute etter :)