Generell økologi | Sammendrag i Biologi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 9
 • 4502
 • PDF

Generell økologi | Sammendrag i Biologi 2

Her finner du et sammendrag om generell biologi knyttet til faget Biologi 2. Sammendraget inneholder nyttige informasjoner om de forskjellige begrepene innenfor økologi, og er et godt supplement til læreboken. I sammendraget kan du bl.a. lese om økologiens begreper, økosystemets oppbygning, næringskjeder og livsstrategier samt suksesjon. Viktige begreper er fremhevet så man kan få en bedre oversikt over disse.

Innhold

2.1 Økologiske begreper
2.2 Økosystemets oppbygning
2.3 Næringskjeder
2.4 Livsstrategier
2.5 Suksesjon
2.6 Populasjonsøkologi
2.7 Stoffkretsløpet

Utdrag

Økosystem består av abiotiske og biotiske faktorer. Abiotiske er de som er naturgitte som f. eks klima. De biotiske er de levende organismene i systemet. Økologiske miljøet påvirker arter om dem skal overleve og reprodusere innenfor et område. Fjellrev er vanlig på Svalbard, men er i ferd med å forsvinne i norske fauna, fordi det er dels konkurranse med rødreven, og dels mangel på åtsler etter jerven som er få i fjellet, og det har blitt økende trafikk i fjellet. Så det styres egentlig av mange faktorer.

Abiotiske faktorer:
Abiotisk faktor er styrt av fysisk og kjemisk lover, i forbindelse med nedbør, temperatur og jordsmonn. Mens noen av disse faktorene er uforanderlige, som berggrunnens sammensetning, så varierer i en årssyklus. Det er abiotiske faktorer som stort sett er avgjørende for en arts utbredelse innenfor et økosystem. Men viktig å vite at arts forekomst kan variere over tid, siden de skal tilpasse seg når faktorene endrer seg. Andre arter kan bli usynlig i økosystem når levevilkårene forandrer seg i ugunstig retning. F. eks insekter og sopp forsvinner utover høsten. De overlever...

Disse faktorene medfører i høyere enn grad enn de andre land i Europa har et variabelt klima. Vestlandet har et utpreget kystklima med mye nedbør, kjølige somre og milde vintre. Ytterst er det sjeldent frostperioder. Når vi har komt til østover, svekkes kystklimaet, sommertemperaturen stiger og da synker vintertemperaturen. Innerst i fjorden får vi et typisk såkalt innlandsklima med tørre og varme sommer og kalde og tørre vinter. De typiske kystplantene gir opp en etter en via gradienten fra ytre Vestland til de indre fjordstrøkene. Tilsvarende kystklima, i mindre grad, finn vi nordover langs hele kysten til Nordkapp hvor vi får et slags arktisk klima med kalde og fuktige sommer og kalde og snøete vinter.

Temperatur:
Temperatur er en av de viktigste faktorene for planter og dyrs utbredelse og levevilkår. Sola er livets energikilde, både indirekte og direkte. Jordas rotasjonsakse gir oss veksling mellom sommer og vinter, det betyr at den direkte solinnstrålingen er sterkest på midtsommer og svakest ved jul. Den indirekte solenergien blir tilført av oppvarmet luft og vann. Våre levevilkår er avhengig av Golfstrømmen, det som styrer livet. Mye energi tilføres landet, spesielt Vestlandet og videre nordover og skaper et mildt vinterklima, isfrie havner og å... Kjøp tilgang for å lese mer

Generell økologi | Sammendrag i Biologi 2

[7]
Brukernes anmeldelser
 • 20.05.2022
  Denne er full av skrivefeil. En del av forklaringene er uforståelige om ikke direkte feil. Det må finnes bedre oppsummeringer
 • 15.05.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra informasjon. Kunne ha vært bedre med menneskets rolle i økosystemet, og miljøpåvirkninger.
 • 29.01.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  BRA SAMMENDRAG OM ØKOLOGI
 • 30.09.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra, fasinerende stoff. lite skrivefeil.