Gassvolumetri | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kjemi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 8
 • 1275
 • PDF

Gassvolumetri | Rapport

Følgende har du en rapport i kjemi 2 om gassvolumetri. Målet for forsøket var å undersøke innholdet av kalsiumkarbonat (CaCO3) i to prøver, ved å bruke gassvolumetri. Rapporten inneholder en teoridel, utstyrsliste og fremgangsmåte. Avsluttende presenteres resultatene, og feilkilder diskuteres. Oppgaven er skrevet på nynorsk.

Utdrag

Mål for øvinga: I denne øvinga skal vi finne ut kor mange prosent kalsiumkarbonat ( CaCO3) prøva startar med inneheld. For å kunne finne ut dette brukar vi metoden gassvolumetri.

Kva gjer vi? Vi kan bruke denne metoden til å rekne ut kor mange mol gass som blir danna ved å måle trykk og temperatur. Når ein har funne ut antall mol kan ein vidare rekne ut kor mange mol karbonat ( CO2) som har reagert.

Teori: Formlane ein bruker i dette forsøket er:
PV = NrT
P → lufttrykket ( atm) ( 1 atm – 760 mmHg – 1013 bar)
V → volumauking per liter

...

Du trenger:
- 50 ml byrette
- byretteklemme, klemme og muffe til å feste byretten
- nivårøyr
- syrerøyr
- 2 prøveglass
- 2 gummislangar
- 3 M, HCl
- Ukjent stoff

Framgangsmåte:
1) Ta av slangen og fyll på 2 mL 3M HCl og sett på.
2) Veg inn akkurat 15 g i det tørre 10 mL prøveglasset ( analysevekt)
3) Still inn nivårøyret slik at menisken i byretta er mellom 0 og 1 mL
4) Sett prøveglasset på plass på syrerøyret... Kjøp tilgang for å lese mer

Gassvolumetri | Rapport

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 15.02.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  brAAAAAAAAAAAAAAAAAAA