Galileo Galilei og det nye verdensbildet | Artikkel

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 3
  • 1223
  • PDF

Galileo Galilei og det nye verdensbildet | Artikkel

Denne artikkelen beskriver italieneren Galileo Galileis livsverk, samt tar for seg det heliosentriske verdensbildet. I artikkelen kan du lese om hvordan han som vitenskapsmann kom frem i verden, og hva hans teorier bygget på. I tillegg legger artikkelen vekt på hvordan Galileis mange teorier var i strid med kirken, som jo hadde stor innflytelse i Italia på 1500-tallet. Spesielt var hans nye teori om solen som universets sentrum veldig kontroversiell.

Utdrag

Etter at Galilei offentlig hadde kunngjort at han støttet Kopernikus, haglet det kritikk fra andre vitenskapsmenn. Kritikerne var ikke villige til å vie blikket inn i kikkerten, de bare mente at det han oppdaget var latterlig og meningsløst. Kepler, en ung vitenskapsmann fra Praha, var den eneste som valgte å tro han. Kepler var selv opptatt av astronomi, men hans støtte var ikke til noe hjelp. I 1615 dro Galilei til Roma for å vise Paven hans kikkert og oppdagelsene han hadde gjort med den. Paven valgte å høre på alt Galilei valgte å fortelle, men han lot kirkerådet bestemme om dette skulle tros på eller ikke. Kirkerådet hadde mye makt både ovenfor alle geistlige og vanlige borgere. De mente Galileis lære om universet var kjettersk. (SNL: ‘en kjetter er en person som bevisst hyller (og søker å utbre) en lære som avviker fra den offisielle kirkes.') Galilei brukte denne kritikken som motivasjon, og dermed prøvde han å finne nye argumenter som han kunne legge fram for paven. Paven ble til slutt lei, og lot den hellige inkvisisjonen avlegge en dom som tok utgangspunkt i kirkerådets uttalelse. Galileis og Kopernikus sine skrifter ble forbudt og inkvisisjonen holdt et godt øye med Galilei i flere tiår.

Galileo Galilei var en intelligent mann, derfor visste han at offentlig strid med kirken bare ville føre til hans død. Isteden valgte han å fortsette å utforske universet i all hemmelighet. Men i 1624, ett år etter at Urban 8. hadde blitt valgt til ny pave, bestemte han seg for å dra til Roma igjen. Målet hans var å overbevise den nye paven om læren til Kopernikus. I tillegg ønsket han at inkvisisjonsdommen skulle oppheves... Kjøp tilgang for å lese mer

Galileo Galilei og det nye verdensbildet | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.