Fysisk aktivitet | Prøve i yrkesutøvelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Fysisk aktivitet | Prøve i yrkesutøvelse

Her har du en prøvebesvarelse i yrkesutøvelse som handler om fysisk aktivitet for små barn. Oppgaven kommer inn på hvorfor det er viktig å dokumentere, hvordan dokumentere, og hvordan man kan utføre fysisk aktivitet til små barn. En av oppgavene som besvares her lyder som følgende:

"Du har sammen med ungdommene i en juniorklubb planlagt en kveld med formingsaktiviteter. Nevn rammefaktorer du må ta hensyn til ved planleggingen av aktiviteten."

Innhold

Dokumentasjon
Observasjon
Fysisk aktivitet

Utdrag

Dokumentasjon

Du har sammen med ungdommene i en juniorklubb planlagt en kveld med formingsaktiviteter. Nevn rammefaktorer du må ta hensyn til ved planleggingen av aktiviteten. Nevn hvordan du kan dokumentere arbeidet denne kvelden og gi eksempler på hvordan ungdommene kan delta i dokumentasjonsarbeidet. Forklar generelt hvorfor dokumentasjon er viktig i arbeid med barn og unge (maks en halv side).

Rammefaktorer er de planene som styrer hva som skal skje, eksempel læreplaner, ukeplaner. I en juniorklubb er det viktig å ta kjenne til forskjellige formingsleker, har variert utstyr, bruker god tid og bruker området som eksempel. Det er også viktig å ta hensyn til de forskjellige lovene som kunnskapsløftet (skole og klubb) og rammeplanen og barnehageloven (barnehagen).

Gjennom denne kvelden med formingsaktivitet kan man dokumentere med foto og video, utstillinger, loggbøker, konserter, undersøkelser eller album med bilder. Ved å fremstille det på, eksempel ustilling, kan ungdommene se hvilke erfaringer og kunnskaper de har, hva de har gjort i løpet av perioden, hva de eventuelt kan gjøre til neste gang og hvor godt de har jobbet med dette produktet. Det er viktig at ungdommene deltar i dokumentasjonsarbeidet for å planlegge neste gang og eventuelt bli enige for hvilke andre måter de kan dokumentere på. Det er viktig med dokumentasjon i arbeid med barn og unge for at barna/ungdommene kan føle seg inkludert i et samfunn. En klubb skal fremme kulturell interesse og sosial kompetanse. Det er derfor viktig å dokumentere, slik at ungdommene får en inkluderende og trygg følelse på at de blir sett og kan forholde seg til noe... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysisk aktivitet | Prøve i yrkesutøvelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.