Fysikkrapport | Ohms lov

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • Godkjent
  • 3
  • 526
  • PDF

Fysikkrapport | Ohms lov

Fysikkrapport om Ohms lov fra et forsøk som gikk ut på å finne sammenhengen mellom spenningen "U" over en motstand av konstanten og den strømmen "I" som går gjennom motstanden.

Innhold

Føremål
Bakgrunnsteori
Ohms lov
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultat og observasjonar
Drøfting og feilkjelder
Konklusjon
Kjelder

Utdrag

Bakgrunnsteori

Ohms lov
Vi seier at Ohms lov er ein observasjon av metall si leiingsevne. Georg Simon Ohm var ein tysk fysikar som først oppdaga at spenninga over ein metallisk leiar ved konstant temperatur er proporsjonal til straumen gjennom den. Når spenninga vert dobla, vert også straumen dobla. På denne tida skreiv ikkje Ohm noko om resistansen. Den fekk han eit behov for først då han skulle lage den matematiske formelen:

R er komponenten sin motstand. Vi bruker eininga ohm, Ω.

U er spenninga. Vi seier det er eit mål på differansen i elektrisk potensial mellom to punkt. Vi bruker eininga volt, V... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikkrapport | Ohms lov

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.