Fysikk 2 Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 23
  • 3101
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Fysikk 2, gitt 22. mai 2014.

Alle oppgavene i eksamenssettet er besvart og utregnet av Studienett sin fagredaktør i fysikk.

Innhold

Oppgave 1

I disse flervalgsoppgavene finner du spørsmål om: Ladninger i et elektrisk felt, gravitasjon, en partikkels bevegelse i et magnetisk felt, akselerasjonen til en kloss som henger i en fjær, mm.

Oppgave 2

a. I denne oppgaven skal du tegne og beskrive det magnetiske feltet i og rundt en strømførende spole.

b. Her skal du bruke kunnskap om relativ bevegelse i et eksperiment hvor et lyssignal reflekteres i et speil inne i et romskip.

c. Denne oppgaven ber deg om å bestemme kreftene som virker på en bil som kjører i en dossert sving i en horisontal sirkel. I tillegg skal du bestemme bilens fart.

d. Denne oppgaven handler om en ball som kastes over en mur. Du skal bruke kinematikk til å beregne hvor høyt og langt ballen når.

Oppgave 3 - Leketøysbilbane

I denne oppgaven skal du bruke kunnskap om sirkelbevegelse, krefter og mekanisk energi til å besvare flere spørsmål om en leketøysbilbane som inneholder en sirkulær loop. Du skal regne ut bilens startfart, normalkraften, loopens radius og hvor langt bilen kan dytte en kloss.

Oppgave 4 - En rektangulært formet spole

Her skal du bruke kunnskap om induksjon. Du skal finne styrken og retningen på den indusert strømmen. I tillegg skal du arbeide med vinkelfarten, perioden og amplituden til en spole som roterer i et magnetisk felt, for eksempel en sykkeldynamo.

Oppgave 5 - Et kvadrat med to ladninger

Denne oppgaven handler om ladninger og elektrisk felt. Du skal tegne det elektriske feltet rundt en partikkel, regne ut styrken på det elektriske feltet på forskjellige steder i systemet, og beskrive partikkelens bevegelse.

Utdrag

Her er et utdrag fra oppgave 2.c.2:

Det er snakk om en jevn sirkelbevegelse, så det gjelder at:
a=v^2/r (1)
Det vil si:
ΣF=F_c=m·v^2/r (2)
Da bilens sirkelbevegelse er horisontal, må det gjelde at tyngdekraften (G) og den vertikale komponenten av normalkraften er like store og motsatt rettet. Det vil si at:
N·cos⁡α=G (3)

N=G/cos⁡α (4)
Summen av kreftene (og dermed sentripetalkraften i den jevne sirkelbevegelsen) blir videre lik den horisontale komponenten av normalkraften:
ΣF=F_c=N·sin⁡α (5)
Vi substituerer nå i (5) med uttrykket for N fra (4) og uttrykket for F_c fra (2):
m·v^2/r=G/cos⁡α ·sin⁡α (6)
Så bruker vi at G=m·g og tan⁡α=sin⁡α/cos⁡α . Vi får da:
m·v^2/r=m·g·tan⁡α (7)

v=... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen vår 2014 | Løsningsforslag, har også lastet ned