Fysikk 2 Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 24
  • 4026
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Fysikk 2, gitt 30. mai 2012.

Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i fysikk.

Innhold

Oppgave 1

I disse flervalgsoppgavene skal du svare på spørsmål om bevegelse i gravitasjonsfelt og magnetisk felt, induksjon, krefter i en sirkelbevegelse mm.

Oppgave 2

a. Her skal du tegne de elektriske feltlinjene i ulike situasjoner.

b. Denne oppgaven ber deg om å tegne de magnetiske feltlinjene i forskjellige situasjoner.

c. Du skal her forklare retningen på kreftene som forårsakes av strømmene.

d. I denne oppgaven skal du forklare strømretningen i en sirkelformet leder som er koblet til en bryter og en spenningskilde.

e. Du skal tegne det digitaliserte signalet fra et analogt signal som er vist i oppgaven.

Oppgave 3 - En kloss henger i en fjær

I denne oppgaven presenteres ulike sitasjoner med en kloss og en eller flere fjærer. Du skal regne ut hvor strukket fjæren(e) er, og den maksimale sammenpressingen av fjæra. Deretter blir klossen byttet ut med en spole, og du skal da bestemme spolens masse og verdien av den magnetiske fluksen.

Oppgave 4 - Ladede partikler fra sola

Bevegelse av ladninger i magnetfelt er hovedtemaet i denne oppgaven. Du skal arbeide med elektroner som beveger seg inn i et magnetisk felt, dekomponere farten til et elektron som går gjennom en skruebane, og regne ut tiden det bruker. I tillegg skal du forklare hvorfor et elektron og et positron kan kollidere etter å ha gått gjennom et magnetisk felt.

Oppgave 5 - En snøbrettkjører

Her skal du bruke kunnskap om krefter og bevegelse i gravitasjonsfelt. Oppgaven viser forskjellige situasjoner med en snøbrettkjører som kjører ned en bakke. Du skal bestemme kreftene som virker på ham, akselerasjonen hans, høyden han kan nå etter å ha kjørt ned bakken, og avstanden han når etter hoppet.

Utdrag

Her er et utdrag fra oppgave 3.a:

En kloss med massen m = 0.50 kg henger vertikalt i en fjær med fjærkonstanten k = 55 N/m.
Hookes lov beskriver sammenhengen mellom fjærkraften F_fj, fjærkonstanten k og fjærdeformasjonen x:
F_fj=-k·x
Klossen er påvirket av to motsatt rettede krefter; tyngdekraften G og fjærkraften F_fj. Kraftsummen er lik summen av alle kreftene som påvirker klossen. Klossen henger i ro, som jf. Newtons andre lov betyr at kraftsummen er lik 0:
∑F=F_fj-G=0

0=F_fj-G

0=-k·x-m·g

0=-55 N/m·x-0,50kg·9,82 m/s^2

x=... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen vår 2012 | Løsningsforslag, har også lastet ned