Fysikk 2 Eksamen vår 2011 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 19
  • 3194
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen vår 2011 | Løsningsforslag

Her kan du få hjelp til oppgavene fra eksamen i Fysikk 2. Studienetts eksempelbesvarelse løser oppgavene som ble gitt i eksamenssettet fra 3. juni 2011.
Alle oppgavene i eksamenssettet er besvart og utregnet av Studienetts egen fagredaktør i fysikk.

Innhold

Oppgave 1

Spørsmålene i disse flervalgsoppgavene er relatert til krefter i elektriske felt, bevegelsen til partikler i vannrett kast, kinetisk energi mm.

Oppgave 2 - Relativitetsteorien

a. Her skal du formulere Einsteins to postulater i relativitetsteorien.
b. I denne oppgaven skal du bruke de to begrepene pardanning og annihilering til å redegjøre for at energi kan gjøres om til masse, og omvendt.
c. Her skal du bruke et tankeeksperiment til å redegjøre for at tid er relativ.
d. Beskriv sammenhengen mellom akselererte referansesystemer og gravitasjonsfelt med fokus på den generelle relativitetsteorien.

Oppgave 3 - Massebestemmelse og massespektrometer

Denne oppgaven dreier seg om massespektrometer og hvordan noen forskjellige typer virker. Du skal regne på massen til et molekyl som beveger seg på et magnetfelt. Så skal du regne ut farten, massen og den kinetiske energien til et proteinmolekyl som beveger seg gjennom en annen type massespektrometer, nemlig et rør. Til slutt skal du regne ut radien på en elektrostatisk lagerring.

Oppgave 4 - Partikler som befinner seg i gravitasjonsfelt og magnetiske felt

Du skal finne den magnetiske kraften på et proton som befinner seg nærme solen, og sammenligne kraften med tyngdekraften fra solen. Deretter skal du utregne strømmen gjennom en kabel som følge av en fluksendring. Du skal teste om et proton kan slippe fri fra gravitasjonsfeltet til sola, og hva farten til et annet proton blir når det befinner seg uendelig langt unna sola, men kun blir påvirket av tyngdefeltet til sola.

Oppgave 5 - Støt og kast i tyngdefelt

Utgangspunktet for denne oppgaven er en golfkølle som svinges. Her skal du regne på farten til golfkøllen, og lengden på et golfslag. Du skal regne ut hvilken fart det kreves at golfballen har for å komme over en hindring. Til slutt skal du drøfte hvordan farten og massen til køllehodet påvirker farten til golfballen. I tillegg skal du bestemme et uttrykk for startfarten til golfballen ut fra en modell hvor støtet er sentralt og elastisk.

Utdrag

Her er et utdrag fra oppgave 5.c.

Ballens posisjon i hhv. horisontal-x og vertikal-y kan beskrives ved:
x=v_0·t·cos⁡(α)
y=-1/2·g·t^2+v_0·sin⁡(α)·t
Vi avleser posisjonen til toppen av treet til T = (x, y) = (10m, 8,0m). Vi innsetter posisjonen til toppen av treet samt kjente verdier i uttrykkene over og løser for ligningssystemet som to ligninger med to ukjente for hhv. starthastigheten v0 og tiden t, hvor t > 0 of v0 > 0:
10m=v_0·cos⁡(45)·t
8,0m=-1/2·9,81 m/s^2 ·t^2+v_0·sin⁡(45)·t

v_0=22,14723 m·s^(-1) ∧ t=0,6385509 s
Den minste starthastigheten som ballen må ha for å passere forhindringen er 22,1 m/s (avrundet til 3 betydende sifre).
Vi avleser hullets posisjon til H = (x, y) = (50m, 0m). Så undersøker vi om ballen lander på den samme posisjonen hvis den har starthastigheten som vi regnet ut i likningen over. Vi antar at ballen starter i en posisjon av (0, 0). Ballens koordinat i vertikal-y kan beskrives vha. uttrykket under:
y=-1/2·g·t^2+v_0·sin⁡(α)·t

Hullet befinner seg i en høyde på 0 m, og vi utnytter dette og bestemmer tidspunktet når ballen befinner seg i denne høyden ved å løse for t i uttrykket under. Vi innsetter kjente størrelser og løser for t, hvor... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen vår 2011 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen vår 2011 | Løsningsforslag, har også lastet ned