Fysikk 2 Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 24
  • 3931
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Fysikk 2, gitt 15. november 2016.
Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i fysikk.

Innhold

Oppgave 1

I disse flervalgsoppgavene skal du svare på spørsmål om bevegelse i gravitasjonsfelt og magnetisk felt, induksjon, krefter i en sirkelbevegelse mm.

Oppgave 2

a. I denne oppgaven skal du se på hvilke krefter som virker på en kiter på ski som blir trukket av en drage. Du skal tegne en skisse av kreftene som virker på kiteren, regne vertikalkomponenten til snordraget og vurdere den samlede verdien av motstandskreftene som virker på kiteren.
b. Her skal du lage en graf som viser den elektromotoriske spenningen til en ledersløyfe, som er på vei inn i et magnetfelt, som funksjon av tiden. Dermed skal du tegne en graf som viser hele tidsforløpet til sløyfen, fra den går inn i magnetfeltet, til den kommer ut på den andre siden.
c. I denne oppgaven skal du formulere et uttrykk for den minste uskarpheten i bevegelsesmengden til et elektron, og anslå farten til elektronet.
d. Oppgaven handler om en ballistisk pendel som kan måle farten til en geværkule. Du skal regne med begreper som støt og fart.

Oppgave 3 - Bevegelser og krefter på skråplan

Denne oppgaven handler om bevegelser og krefter på en kloss som befinner seg på et skråplan. Du skal regne ut akselerasjonen til klossen når den glir oppover skråplanet, samt hvor langt opp den glir. Deretter skal du lage en oversikt over farten som klossen vil få nedover igjen, fra toppen til bunnen.

Oppgave 4 - Induksjon

Oppgaven dreier seg om induksjon. Du skal utregne fluksen og den elektromotoriske spenningen i en spole.

Oppgave 5 - Elastiske pendler

Dette er en oppgave som handler om et lodd på en fjær som er festet på en kraftsensor. Du skal regne ut hvor loddet er ved forskjellige krefter på fjæra. I tillegg skal du finne fjærstivheten, og du skal bruke en graf i oppgaven til å finne frem til loddets masse.

Oppgave 6 - Magnetfelt og ladninger

I denne oppgaven skal du tegne en skisse over et magnetisk felt og beregne magnetiske flukstetthet. Deretter skal du beregne en avstand fra et elektron til et blyion.

Oppgave 7 - Sirkelbevegelse og gravitasjon

Her skal du regne på sentripetalkraften til frø som ligger på en dreiende platespiller. Du skal også tegne inn kreftene som virker på frøet. Noen av frøene på plata spirer, og du skal svare på hvilken retning planten vil spire. Hvorfor er der en forskjell på et frø som spirer tett på sentrum av plata i forhold til ytterst på plata?

Utdrag

Her kan du se et utdrag fra oppgave 3.c.

Vi vil gjerne bestemme klossens akselerasjon på vei ned skråplanet. De eneste to kreftene som virker på klossen i horisontal-x er tyngdekraftens komponent i horisontal-x og gnidningsmotstanden. De to kreftene er motsatt hverandre, og tyngdekraftens komponent i vannrett velges som den positive kraftens retning. Jf. N2. er den resulterende kraften lik alle kreftene som virker på klossen, og vi har da:
∑F=G_x-R

m·a=m·g·sin⁡(α)-μN

Hvor normalkraften er lik Gy jf. N1, ettersom den resulterende kraften i vertikal må være lik 0, da klossen ikke beveger seg i vertikal retning:
m·a=m·g·sin⁡(α)-μm·g·cos⁡(α)

m·a=m·9,81 m/s^2 ·sin⁡(30)-0,31·m·9,81 m/s^2 ·cos⁡(30)

a=2,2713301·m·s^(-2)
Vi bestemmer klossens fart når klossen når bunnen av skråplanet. Vi vet at klossens fart på toppen av skråplanet er lik 0, dvs. rett før klossen glir ned av skråplanet igjen, samt at klossen beveger seg en strekning som svarer til 2,4 meter før den treffer bunnen av skråplanet. Vi bestemmer klossens fart i bunnen av skråplanet vha. bremseformelen:
v^2-v_0^2=2·a·(s_2-s_1 )

v^2-(0 m/s)^2=2·2,27 m/s^2 ·(2,4m-0m)

v=-3,3018759·|m|·|s|^(-1) ∨ v=3,3018759·|m|·|s|^(-1)
Vi bestemmer tiden det tar for klossen å oppnå en fart på 3,3018759 m/s ved at løse for t i ligningen under... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen høst 2016 | Løsningsforslag, har også lastet ned