Fysikk 2 Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 19
  • 2665
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Fysikk 2, gitt 19. november 2013.

Alle oppgavene i eksamenssettet er besvart og utregnet av Studienett sin fagredaktør i fysikk.

Innhold

Oppgave 1

Her finner du flervalgsoppgaver med spørsmål om tyngdefelt, induksjon i et magnetisk felt, et objekts bevegelse etter et vannrett kast, mekanisk energi mm.

Oppgave 2

a. I denne oppgaven skal du bruke kunnskap om relativitetsteorien til å sammenligne den observerte tiden i to treghetssystemer.

b. Du skal i denne oppgaven arbeide med summen av krefter. Du skal bestemme kreftene som virker på to ladninger som henger fra hver sin tråd.

c. I denne oppgaven skal du vurdere hvordan en elektrisk leder kan påvirke bevegelsen til en magnet som er i fritt fall.

Oppgave 3 - Ionestrøm i blodet

Denne oppgaven handler om bevegelse i elektriske og magnetiske felt. Du skal bestemme bevegelsen og farten til ionene i feltet, og retningen på det elektriske feltet.

Oppgave 4 - AE, middelavstanden mellom sola og jorda

Spørsmålene i denne oppgaven er relatert til bevegelse i gravitasjonsfelt. Du skal regne ut farten til et romlegeme som beveger seg rundt Sola, og den minste farten det må ha for å unnslippe Solas gravitasjonsfelt. I tillegg skal du bestemme den største og minste farten til Sedna, en dvergplanet som beveger seg rundt Sola.

Oppgave 5 - Sleggekast

Sirkelbevegelsen til en tung metallkule brukt i et sleggekast er utgangspunktet for denne oppgaven. Du skal bestemme kreftene som virker på sleggekulen, og tiden den bruker på én runde. Videre skal du regne ut avstanden kulen når etter kastet, samt retningen og farten.

Utdrag

Følgende finner du et utdrag fra oppgave 5.c i eksamenssettet:

Vi innfører et todimensjonalt rettvinklet koordinatsystem, som plasseres i det planet kulen beveger seg. x-aksen settes vannrett og y-aksen loddrett. Aksene orienteres slik at kulens startfart har positivt fortegn i både loddrett og vannrett retning. Origo (0,0) plasseres ved jordoverflaten loddrett under kulens startposisjon i det øyeblikket kulen kastes (I).
Vi definerer kjente størrelser i underforståtte SI-enheter i WordMat (som vinkelenhet anvendes grader):
v_0≔25
α≔30
y_0≔1,70
a≔-9,82
x- og y-posisjonene kan da beskrives som funksjoner av tiden t etter kastet på følgende måte:
x(t)≔v_0·cos⁡α·t
y(t)≔y_0+v_0·sin⁡α·t+1/2 a·t^2
Kastets lengde kan bestemmes som x(t_1), når y(t_1 )=0. Vi løser så:... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen høst 2013 | Løsningsforslag, har også lastet ned