Fysikk 2 Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 20
  • 3645
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag

Dette er Studienetts eksempel på besvarelse av oppgavene fra eksamenssettet i Fysikk 2, gitt 20. november 2012.
Det er Studienetts egen fagredaktør i fysikk, som har regnet ut og besvart oppgavene i dette eksamenssettet.

Innhold

Oppgave 1

I disse flervalgsoppgavene skal du svare på spørsmål om bevegelse i gravitasjonsfelt og magnetisk felt, induksjon, krefter mm.

Oppgave 2 - Induksjon

a. I denne oppgaven skal du skrive et uttrykk for en magnetisk kraft som virker på et elektron som beveger seg gjennom et magnetfelt.
b. Her skal du svare på hvorfor det oppstår strøm i en opptegnet strømkrets, og du skal fortelle hvilken retning strømmen har.
c. Du skal finne frem til en formel for en kraft som skal til for at en metallstav skal ha en konstant fart på to skinner som en del av en lukket strømkrets.
d. I denne oppgaven skal du tegne en graf som viser hvordan fluksen varierer gjennom en ledersløyfe avhengig av hvor den befinner seg i et magnetfelt.
e. Her skal du tegne en tilsvarende graf som i oppgave d), men som viser den elektromotoriske spenningen i sløyfa som funksjon av tiden.

Oppgave 3 - Skrått kast

Denne oppgaven handler om en lett isoporkule som blir skutt på skrått ut i lufta, og du får oppgitt de forskjellige posisjonene til kula i hele dens forløp ned til bakken. Du skal beregne farten til kula, samt kraften som virker på den, i spesifikke posisjoner i forløpet. Hvor lander kula? Og spiller luftmotstanden en rolle for forløpet? Til slutt skal du sammenligne forløpet med en stålkule som blir skutt ut.

Oppgave 4 - Akselerert bevegelse

Oppgaven handler om en bobslede som kjører nedover en islagt bane. Her skal du regne på farten og akselerasjonen til sleden, og du skal vise hvilke krefter som virker på sleden i en spesifikk del av banen. I oppgaven skal du i tillegg regne med svingkraft, og utregne størrelsen på kreftene og farten til bobsleden gjennom en sving.

Oppgave 5 - Krefter og energi i elektriske og magnetiske felt

Her skal du regne på farten til elektron som blir akselerert av en spenning. Du skal regne på magnetisk flukstetthet. I tillegg skal du forklare hvorfor farten til elektronet blir horisontal, og du skal finne radius i en sirkelbane.

Utdrag

Her kan du se et utdrag fra oppgave 2.d.

Fluks kan defineres slik:
Φ=B·A
Vi innser at når ledersløyfen befinner seg utenfor magnetfeltet er fluksen lik 0, da det ikke skjer en endring i arealet. Den maksimale fluksen finnes når hele ledersløyfen befinner seg i magnetfeltet, dvs. hvor sløyfens areal er gitt ved A = 5,0 cm · 5,0 cm = 25 cm^2 = 25 · 10^-4 m
Φ_maks=0,20T·25·(10)^(-2) m=5·(10)^(-4) Wb
Ledersløyfen starter ved venstre kant i punktet A, dvs. at de første 5 cm inntil sløyfens høyre kant befinner sig i punktet B vil hele ledersløyfen være utenfor magnetfeltet, og derfor oppstår ingen endring i fluksen. Deretter beveger ledersløyfen seg inn i magnetfeltet med høyre kant først, og dette gir anledning til en tiltagende endring i fluksen etter hvert som mere av sløyfen beveger seg inn i magnetfeltet. Endringen i fluksen treffer maksimum når hele sløyfen befinner seg inne i magnetfeltet, dvs. når venstre kant befinner seg i punktet B. Nå befinner hele sløyfen seg inne i magnetfeltet, dvs. at de neste 5 cm vil endringen i fluksen være på sitt maksimum, frem til høyre kant passerer punktet C, og sløyfen begynner å bevege seg ut av magnetfeltet. Når sløyfen beveger seg ut av magnetfeltet vil endringen i fluksen være avtagende, da mindre og mindre av ledersløyfen vil være innenfor magnetfeltet. Endringen i fluksen vil endelig nærme seg 0 når hele sløyfen befinner seg utenfor magnetfeltet, dvs. når venstre kant befinner seg i punktet C. Det siste stykket, dvs. frem til venstre kant passerer punktet D, vil endringen i fluksen være lik 0, da hele ledersløyfen er utenfor magnetfeltet.
Da ledersløyfen beveger seg med en konstant hastighet på v = 10 cm/s skjønnes at ledersløyfen tilbakelegger... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen høst 2012 | Løsningsforslag, har også lastet ned