Fysikk 2 Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 6
  • 21
  • 2668
  • PDF

Fysikk 2 Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag

Her kan du se Studienetts egen besvarelse av oppgavene fra eksamen i Fysikk 2, gitt den 25. mai 2016.

Oppgavene i dette eksamenssettet er blitt utregnet og besvart av Studienetts egen fagredaktør i fysikk.

Innhold

Oppgave 1

Denne oppgaven består av flervalgsoppgaver hvor hovedtemaene er: Elektriske og magnetiske felt, skrått kast og relativitetsteorien.

Oppgave 2

a. I denne oppgaven skal du vurdere summen av kreftene på en bil som kjører med konstant fart i en dossert sving, og koble disse kreftene til bilens fart.

b. Her må du bruke kunnskap om mekanikk, eller mer spesifikt bevegelsesmengde, til å beregne farten til et prosjektil og bremselengden til en kloss som står i ro på et skråplan.

c. Denne oppgaven handler om kvantefysikken som brukes i en PET-skanner.

d. Noen positive ioner blir plassert i en massespektrograf, hvor de påvirkes av et magnetisk og et elektrisk felt. Oppgaven ber om retningen og massen til disse ionene.

Oppgave 3 - Den internasjonale romstasjonen

Bevegelse i gravitasjonsfelt er hovedtemaet for denne oppgaven. Du skal regne ut: ISS sin høyde over Jorden, energien som kreves for å overføre en satellitt fra én sirkelbane til en annen, og radien av en romstasjon.

Oppgave 4 - Xpogo

I denne oppgaven kombineres kinetikk og mekanikk for å løse noen spørsmål om en hoppestokk. Formlene for et objekts mekaniske energi, kraft og bevegelse vil hjelpe deg med å finne summen av kreftene som virker på hoppestokken, og høyden den kan nå under ulike forhold.

Oppgave 5 - Leder med elektrisk resistans

Her er induksjon det sentrale temaet. Du skal bestemme retningen på den induserte strømmen, tegne kreftene, begrunne likningen for lederens bevegelse og regne ut lederens fart.

Oppgave 6 - Partikkelakseleratorer i et elektrisk felt

Utgangspunktet for denne oppgaven er et elektrisk felt, og noen protoner som går gjennom en sylinder. Du skal beregne farten til disse protonene, spenningen og sylinderens lengde.

Utdrag

Her kan du se et utdrag fra oppgave 3.a:

Tyngdekraften er lik kraftsummen i sirkelbevegelsen:
γ·(m·M)/r^2 =m·v^2/r
⇕ Ligningen løses for r vha. CAS-verktøyet WordMat.
r=γ·M/v^2
Denne avstanden r er avstanden fra jordens sentrum til romstasjonen. Høyden h over jordoverflaten kan da bestemmes ved subtraksjon av jordens radius, R:
h=r-R=γ·M/v^2 -R
Jordens masse og middelradius har følgende verdier:
M=5,974·〖10〗^24 kg
R=6,371·〖10〗^6 m
Gravitasjonskonstanten er gitt ved:
γ=6,67·〖10〗^(-11) N·m^2/(kg^2 )=6,67·〖10〗^(-11) kg·m/s^2 ·m^2/(kg^2 )

Det opplyses at:
v=7,66 km/s=7,66·〖10〗^3 m/s
Vi får da:
h=... Kjøp tilgang for å lese mer

Fysikk 2 Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Fysikk 2 Eksamen vår 2016 | Løsningsforslag, har også lastet ned