Funksjonshemmede og samfunnsdeltakelse | Sosial ulikhet | Tentamen i sosialkunnskap

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosialkunnskap
 • 5
 • 6
 • 2037
 • PDF

Funksjonshemmede og samfunnsdeltakelse | Sosial ulikhet | Tentamen i sosialkunnskap

Dette er en tentamen i sosialkunnskap som dreier seg om funksjonshemmede og samfunnsdeltakelse, og om sosial ulikhet. Oppgaven er todelt - en kortsvar- og en langsvardel. Kortsvaret består av to kilder som omhandler funksjonshemmede og samfunnsdeltakelse, mens langsvaret gå nærmere inn på hvordan samfunnet kan få de funksjonshemmede ut i jobb. Oppgaven inneholder også en diskusjon om sosial ulikhet og levestandard.

Utdrag

1. Jeg valgte meg to kilder som omhandler funksjonshemmede og samfunnsdeltakelse – den ene sier mye om hvor mange prosent av de funksjonshemmede som er ute i arbeid og ikke, mens den andre er et blogginnlegg som tar for seg hva funksjonshemming faktisk er, og hvordan samfunnet reagerer på det.

Den første artikkelen er hentet fra Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no/akutu/), og er sist oppdatert 4.september 2014. Artikkelen nevner blant annet at andelen sysselsatte av de med nedsatt funksjonsevne har holdt seg stabil på 43 prosent fra 2013 til 2014, men at det likevel har blitt mer heltidsarbeid på de. Det ser også ut til at det utvikler seg i riktig retning, da det har vært en økende andel som arbeider heltid blant de funksjonshemmede i løpet av de to siste årene.
...

2. En undersøkelse gjennomført av Statistisk Sentralbyrå i 2014 viser at av de 304 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det 85 000, eller 28 prosent, som uttrykte ønske om jobb. Dette er på det samme nivået som befolkningen i helhet i aldergruppa 15-66 år. Hva er det som gjør at hele 28 prosent av de ikke-sysselsatte funksjonshemmede som vil ut i jobb, ikke får ut i jobb – og hvordan kan vi løse problemet?

Først og fremst er det viktig å se på hvilket syn samfunnet og arbeidsmarkedet rundt har i forhold til de funksjonshemmede. Undersøkelser viser at flere arbeidsgivere ser på det som en risikosport å ansette funksjonshemmede, og mangler vesentlig kunnskap om hvilke muligheter som finnes for de funksjonshemmede på en arbeidsplass. I Handikapforbundet peker de også på en Fafo-rapport som slår fast at nedsatt funksjonsevne ofte assosieres med redusert arbeidsevne. Vigdis Endal, som er interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund mener at noe av problemet er at det mangler mye informasjon om hva funksjonshemmede faktisk er i stand til... Kjøp tilgang for å lese mer

Funksjonshemmede og samfunnsdeltakelse | Sosial ulikhet | Tentamen i sosialkunnskap

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 26.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok. Ikke som forventet
 • 16.03.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  .