Frühlingstraum av Franz Schubert | Analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Musikk, dans og drama Vg2
  • Musikk i perspektiv 1
  • 6
  • 6
  • 2168
  • PDF

Analyseoppgave: Frühlingstraum av Franz Schubert | Analyse

Her har du en musikkanalyse av "Frühlingstraum" som er den 11. sangen i samlingen "Winterreise" av Franz Schubert. Oppgaven starer med å redegjøre for romantikken som tidsperiode og hvordan denne påvirket musikken. Dernest følger en analyse av "Frühlingstraum", hvor det blant annet ses på formoppbygging, motiv, tempo, rytme og dynamikk.

Utdrag

Før selve analysen skal du få lese hva slags tidsepoke Schuberts ”Frülingstraum” er fra og om hva som skjedde i løpet av de hundre årene.

Romantikken som tid

Mye av det som formet Europas utvikling i romantikken (1820-1910) var forrige århundrets revolusjoner – nemlig den franske og industrielle revolusjon. Mange europeere drømte mer om frihet, og dette ble starten på demokratiet slik som vi kjenner den i dag.

Liberalismen og konservatismen var de to første politiske ideologiene som ble etablert. Den førstnevnte går ut på at mennesket er født fritt. Derfor må samfunnet tilpasse seg mennesket for at vedkommende skal få dyrke og bruke friheten sin. Når det er snakk om økonomi skal menneskene ha ulikheter mellom seg.

...

Winterreise

”Winterreise” er en sangsamling på 24 forskjellige lieder som ble skrevet av Franz Schubert. De siste årene i hans liv tonesatte han disse sangene til William Müllers tekster. Sangene ble originalt er utarbeidet for sang akkompagnert av klaver, men senere også skrevet ut til orkester med sang.

...

Analyse

Denne lieden heter ”Frühlingstraum” og er den 11. sangen fra samlingen ”Winterreise” av Franz Schubert. Vokalformen er lied som betyr sang, og besetningen består av en sanger akkompagnert av klaver. Den indre formoppbygninga derimot er en gjennomkomponert lied, noe som vil si at stemningen skifter preget i sangen etter diktet han/hun har komponert til. Dette er for å forsterke tekstformidlingen.

Igjen kan vi dele opp den indre formoppbygninga opp i seks deler (se vedlagt noteark) som vi kan dele inn i A, B og C to ganger. I begynnelsen, del A, er tempoet litt bevegelig. Taktarten er 6/8 og tonearten A-dur. Dynamikken er pianissimo helt i starten før sangeren begynner å synge.

Allerede i andre takt kan vi både se og høre en alterert akkord. En alterert akkord er når en eller flere toner har blitt kromatisk forandret. I dette tilfellet i takt to, en forminsket kvint. I pianoakkompagnementet blir det spilt brutte akkordtreklanger. Temaet er lystig, og rytmen kan minne om en danseform. Det er med tanken på de punkterte åttendelene, eksempelvis i takt tre andre system (s.86). Sprangene i temaet består av mange små diatoniske, for eksempel i takt fire tredje system. I samme takt ser vi også at det er en treklangbevegelse før sekstendelsbevegelsene. Periodisk melodikk, en videreføring fra wienerklassismen, kommer også i uttrykk i sangen... Kjøp tilgang for å lese mer

Frühlingstraum av Franz Schubert | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Frühlingstraum av Franz Schubert | Analyse, har også lastet ned