Frivillig tvang | Norskpakistanere om nasjonal identitet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Frivillig tvang | Norskpakistanere om nasjonal identitet

Dette er en oppgave vedrørende nasjonal identitet. Oppgaven tar utgangspunkt i dokumentaren "Frivillig tvang", en episode av Brennpunkt sendt på NRK 4. november 2014. Oppgaven diskuterer om hovedpersonene i dokumentaren, som er norskpakistanere, opplever tilhørighet til det norske samfunn, om de føler seg integrert samt hvordan deres etniske identitet påvirker dem. I tillegg drøftes det om disse tilfellene er representative for norskfødte med innvandrerbakgrunn i Norge generelt.

Utdrag

”Her i Norge blir jeg kalt pakkis. Men i Pakistan, der sier de jeg er norsk. Og egentlig så vet jeg ikke hva jeg er. Er jeg norsk eller er jeg pakistaner?” forteller Hassan (18) som ble intervjuet i dokumentaren frivillig tvang på NRK. I dokumentaren møter vi fire unge norskpakistanere som snakker om kultur, forventninger og nasjonal identitet. I dag utgjør norskfødte personer med innvandrerbakgrunn rundt 150 000 av den norske befolkningen. Men føler disse personene egentlig tilhørighet til det norske samfunnet? I denne teksten skal jeg diskutere om hovedpersonene i dokumentaren opplever tilhørighet til det norske samfunn, samt om de føler seg integrert og hvordan deres etniske identitet påvirker dem. Deretter skal jeg diskutere om tilfellene som vises i dokumentaren er representative for norskfødte med innvandrerbakgrunn i Norge generelt. Dette skal jeg gjøre ved å se på ulike artikler, meninger og studier rundt dette temaet.

I dokumentaren forteller de fire hovedpersonene Hassan, Fatima, Abu og Atiqa om deres liv, meninger og nasjonale identitet. Hassan som nevnt i innledningen er usikker på hans nasjonale identitet. Han vet ikke om han er norsk eller pakistansk, men for nordmenn som ser hans intervju er det relativt tydelig at han er mer pakistansk enn norsk. Hans meninger, kvinnesyn og fremtidsambisjoner stemmer ikke overens med våre norske normer og samfunnsverdier. Hassan sier blant annet at han syns ytringsfrihet for kvinner er noe tull, noe som overhodet ikke står i tråd med norske samfunnsverdier. Han mener også at komplementære kjønnsroller er det som er naturlig, noe som står i sterk kontrast med våre symmetriske kjønnsroller, altså at kvinner og menn begge kan gjøre husarbeid eller gå på jobb her i Norge... Kjøp tilgang for å lese mer

Frivillig tvang | Norskpakistanere om nasjonal identitet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.