Fredriksen Elsykkel AS | Markedsføring og ledelse 2 | Vår 2016

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 18
 • 5765
 • PDF

Fredriksen Elsykkel AS | Markedsføring og ledelse 2 | Vår 2016

Dette er en besvarelse på eksamen i markedsføring og ledelse 2 våren 2016, der temaet var det fremvoksende markedet for elsykler og produktets fremtid. Eksamenssettet dreier seg om bedriften "Fredriksen Elsykkel AS", og i denne oppgaven besvares samtlige av eksamenssettets 3 spørsmål:

1. Gjør rede for hvordan Fredriksen Elsykkel AS kan bruke elektronisk handel som en del av distribusjonssystemet sitt.
2. Anbefal og begrunn en kommunikasjonsstrategi for Fredriksen Elsykkel AS, der du tar hensyn til det aktuelle segmentets, bedriftens og produktets karakter.
3. Drøft hvordan Fredriksen Elsykkel AS kan utøve samfunnsansvar i forbindelse med produksjon, salg og bruk av elsykler.

Innhold

Oppgave 1 – Elektronisk handel 2
Oppgave 2 – Kommunikasjonsstrategi 5
Oppgave 3 – Samfunnsansvar 11
Kilder 17

Utdrag

Oppgave 1 – Elektronisk handel
Elektronisk handel som en del av distribusjonssystemet
Distribusjon handler om hvordan varene går fra produsent til sluttbruker, og er en viktig del av konkurransevirkemidlene. Distribusjon omhandler blant annet hvordan distribusjonsform man skal velge, distribusjonskanal og grad. Å drive med elektronisk handel hvor internett er en distribusjonskanal blir stadig mer aktuelt, fordi vi lever i en globalisert verden. Den globaliserte verden gjør det blant annet mulig at Fredriksen Elsykkel AS kan ha sin produksjon i Kina. Man er ikke lengre knyttet til å måtte handle i nærmiljøet som før, men kan nå lett handle varer fra andre siden av jorden.

Gjennom å bruke internett som en distribusjonskanal kan dette ha en ringvirkning på effekt på
markedskommunikasjonen også. Gjennom å annonsere nettbutikken elektronisk kan bedriften ha en banner som fører kundene direkte til nettbutikken. Det kan gjøre selve kjøpsprosessen enklere for kundene, i istedenfor at de kanskje må reise til butikken for å se utvalget. Risikoen for at de heller søker opp en konkurrent som driver med elektronisk handel er stor.

...

Oppgave 2 – Kommunikasjonsstrategi
Kommunikasjonsstrategi med hensyn til det aktuelle segmentets, bedriftens og produktets karakter
Kommunikasjonsstrategi handler om hvilken strategi en bedrift skal benytte seg av for å kommunisere budskapet ut til målgruppen. Det er tre strategier man må ta stilling til, som er valg av budskap, formulering av budskap og valg av kommunikasjonskanal og mediemiks. Hvordan vi velger å utføre de tre punktene må henge sammen med de andre konkurransevirkemidlene.

For å kunne utforme en kommunikasjonsstrategi må man først velge budskapet man ønsker å formulere. Det er viktig å ta hensyn til segmentet for å kunne få en treffsikker markedskommunikasjon. Segmentet for Fredriksen Elsykkel AS er ungdommer, og vi må derfor tilpasse budskapet deretter. Siden bedriften skal ha en overgang fra å selge mopeder og motorsykler til elsykler skal bedriften presentere en nyhet, i tillegg bør bedriften lokke til seg ungdommer til den nyåpnede butikken ved hjelp av et åpningstilbud.

...

Oppgave 3 – Samfunnsansvar
Hvordan utøve samfunnsansvar i forbindelse med produksjon, salg og bruk av elsykler
Samfunnsansvar blir definert på følgende måte av World Business Council for Sustainable Development: «Bedriftens samfunnsansvar er en forpliktelse bedriften har til å skape en bærekraftig økonomisk utvikling i samarbeid med de ansatte, deres familie, lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig, for å øke vår alles livskvalitet.». En bedrift er økonomisk bærekraftig dersom den driver lønnsomt, tar hensyn til miljøet og de ansatte.

Fredriksen Elsykkel AS viser et samfunnsansvar i form av at de selger og oppfordrer folk til å kjøpe elsykler. Elsykkelen er et miljøvennlig fremkomstmiddel. For mange elsykkelprodusenter er hovedformålet at elsykkelen skal være en erstatter for bilen. På denne måten viser forbrukerne av elsykkel at de tar et samfunnsansvar med å la bilen stå.

El-sykler har blitt et populært produkt, og markedet er under stadig utvikling. I løpet av de siste tre årene har salget av el-sykler økt med 150 prosent. Det har blitt anslått at i 2012 ble
det solgt omtrent 3000 elsykler, i 2013 ble det solgt 5000, og i 2014 ble det solgt 10 000 elsykler. Tall viser at i 2015 ble det solgt omtrent 20 000 elsykler, som viser at antallet har doblet seg for omtrent hvert år... Kjøp tilgang for å lese mer

Fredriksen Elsykkel AS | Markedsføring og ledelse 2 | Vår 2016

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 29.05.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra skrevet. Siste oppgave kunne du gjerne ha konkludert.