Fransk II | Oppgave 1-4 | Vår 2013

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fransk nivå II
  • 5
  • 2
  • 479
  • PDF

Fransk II | Oppgave 1-4 | Vår 2013

Her finner du en besvarelse på eksamen i Fransk Nivå II som ble holdt 22 mai 2013.

Eksamensoppgaven er skrevet på Fransk og svarer på 4 oppgaver, 3 mindre (ca 100 ord) og en lengre (ca 200 ord). Eleven skulle velge mellom å skrive langt på enten oppg. 3 eller 4 og valgte oppg. 3.

Lærers kommentar

"Meget bra! Du viser at du har fin innholdsforståelse av den franske teksten. Du skriver også mye bedre enn du har gjort før. Bruker ulike tider av verbet, bøyer adjektivene fint, bruker futur simple og også litt direkte objektspronomen. Du må repetere reglene for når man bruker relativ pronomen som (qui eller que) og være mer bevisst på artikkelbruken din bl.a... Men, alt i alt, absolutt en meget god besvarelse."

Elevens kommentar

Godt: Ulike tider av verb, adjektivsbøying, futur simple, direkte objektspronomen og innholdsforståelse av fransk tekst.
Kan gjøres bedre: Relativ pronomen og artikkelbruk.

Innhold

Oppgave 1: Le cinéma, c'est important pour vous? Écrivez un petit texte de trois à quatre phrases. Écrivez en français.

Oppgave 2:
Bruk teksten i vedlegget til a vurdere om disse utsagnene er riktige elier ikke. Begrunn
svarene dine ved kart a vise til hva som star i teksten.
A. Stardust er den av de tre som er mest opptatt av a slappe av pa ki no.
B. Cottie gar pa kino minst to ganger i maneden.
C. Sables søker etter informasjon om filmene som gar, før hun bestemmer seg.
D. For Cottie er skuespillerne viktige nar hun skal velge film.
Svar pâ norsk.

Oppgave 3
Au cinéma, vous avez vu un film d'horreur que vous voulez raconter à votre amie Céline dans un mél* . Écrivez le mél. (Utilisez tous les mots suivants:
film, adorer, ami, coca, acteur, hurler, action, effrayé, incroyable, dramatique)
Écrivez en français. *mél = e-post

Oppgave 4
Choisissez un des sujets suivants :
a) Amélie et Christophe vont au cinéma, mais ils ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix de film. Amélie aime les films romantiques et Christophe préfère les films d'action. Écrivez leur discussion.

Utdrag

Tâche 1
Je suis d'avis que le cinéma quelque fois est très important, en particulier pour moi. Quand j'ai eu la possibilité d'aller au cinéma, je suis partie. Je ...

Tâche 2
A. Ja, Stardust er helt klart den av alle tre som er mest opptatt av å slappe av på kino. Han forteller at en av grunnene til at han drar på kino er at setene ...

Tâche 3
Ressusciter des morts
Chère Céline! Hier, je suis allée au cinéma avec un ami qui s'appelle Léon. Nous avons vu un film d'horreur, le titre du film est ”Ressusciter des morts”. Je l'adore, même si le film était très dramatique. Le film est captivant et il a contenu ... Kjøp tilgang for å lese mer

Fransk II | Oppgave 1-4 | Vår 2013

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.