Fransk 2 eksamen | Høst 2014 | Eksamensbesvarelse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fransk nivå II
  • 5
  • 3
  • 785
  • PDF

Eksamensoppgave: Fransk 2 eksamen | Høst 2014 | Eksamensbesvarelse

Eksamensbesvarelse av Fransk 2 fra 19. November 2014.

Besvarelsen gir svar på oppgave 1, 2, 3 og 4c fra eksamenssettet. I oppgave 1 skal man skrive en tekst om hvorfor det er viktig å lære språk. Oppgave 2 inneholder fire deloppgaver som man skal vurdere og argumentere for er sanne eller falske. I oppgave 3 skal man skrive et formelt brev, og oppgave 4c handler om språksituasjonen i Afrika.

Lærers kommentar

Oppgave 3 er et sprudlende intervju, men man kunne ha skrevet lengre på oppgave 4.

Innhold

Oppgave 1: Tekst om hvorfor det er viktig å lære språk
Pourquoi est-il important d'apprendre des langues ? Dans quelles situations pouvez-vous avoir besoin du français plus tard dans votre vie ? Écrivez un petit texte de trois à cinq phrases.

Écrivez en français.
Oppgave 2: C'est quoi une langue régionale ?
Bruk teksten i vedlegget til å vurdere om disse utsagnene er riktige eller ikke. Begrunn
svarene dine ved kort å vise til det som står i teksten.

A. I Frankrike har regionale språk alltid blitt verdsatt.
B. Lionel Buannic synes det er en fordel å kunne mer enn ett språk.
C. I Frankrike må alle offisielle dokumenter også skrives på regionale språk.
D. «Une langue régionale» er en lokal variant av fransk.

Svar på norsk.
Oppgave 3: Brev angående et prosjekt om Bretagne
På skolen driver dere med et prosjekt om Bretagne, og du skriver et formelt brev til
Monsieur Lionel Buannic (se VEDLEGG). Forklar hvorfor du skriver, og spør så om dette:

• populariteten til tv-kanalene hans
• hvem som ser på
• språksituasjonen i Bretagne
• interessante ting å se og gjøre for turister i Bretagne

Skriv under som August Berg.

Écrivez en français.

Oppgave 4 c): Språksituasjonen i Afrika
Décrivez la photo ci-dessous. Que dit-elle sur la situation linguistique en Afrique ?
Que pensez-vous de la présence française en Afrique ?

Écrivez en français.

Utdrag

Bonjour Monsieur,
Moi et ma classe travaillons avec sur un projet de sur la Bretagne et pour cette raison, j'ai quelques questions à vous poser. Nous avons lire lu un peu sur l'internet et notre livre manual français, mais je voudrais apprendre plus de la culture en Bretagne. Tout d'abord, je veux demander de vos canaux chaine de télévision : Brezhoweb et Oc'Télé. Ils sont populaires ? Quel Lequel des canaux est le plus populaire ? Pourquoi, selon vous, l'un est plus populaire que l'autre ?

Alors, je veux demander de vos téléspectateurs. Qui Quelle est la cible pour vos canaux chaine de télévision ? Vous avez beaucoup de téléspectateurs ? Qui regarde vos canaux de télévision ? Est-ce que c'est la plupart des enfants ou des adultes ? Il y a Est-ce que le plus des femmes ou plus des hommes ?

Puis, je me demande de la situation linguistique de langue en Bretagne. Vous pouvez expliquer un peu sur ce sujet ? J'ai lu que le breton est la langue celtique parlée dans l'ouest de la Bretagne. Pourquoi il y a est les habitants dans l'ouest qui parlent le breton ? Quelles langues parlent les... Kjøp tilgang for å lese mer

Fransk 2 eksamen | Høst 2014 | Eksamensbesvarelse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.