Langpasninger, føring av ball og vendinger i fotball | Øktplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kroppsøving
  • 5
  • 11
  • 2214
  • PDF

Langpasninger, føring av ball og vendinger i fotball | Øktplan

Øktplan for egentrening. Målet for økta er basisferdigheter i idretten fotball. Ferdighetene som det fokuseres på er langpasninger, føring av ball og vendinger. Øktplanen har også med informasjon om treningsplanlegging generelt og treningsmomenter for de forskjellige ferdighetene.

Elevens kommentar

Kan kanskje forbedres enda mer på treningsoppsettet.

Innhold

Treningsplanlegging
Arbeidskrav i fotball
Øktplan:
- Oppvarming
- Hoveddel
- Avslutning/nedvarming
- Mål for økta
Treningsmoment i de forskjellige teknikkene
- Langpasninger
- Føringer
- Vendinger
Treningsprogrammet
Kilder:

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg presentere en øktplan jeg har laget for kroppsøvingstimene. Idretten jeg har valgt er fotball. Jeg har valgt denne idretten fordi det er idretten jeg føler jeg behersker best og liker best å drive på med. I denne øktplanen blir jeg å beskrive målet med økta, altså hva som er hensikten med det jeg skal trene på. Jeg blir også å beskrive treningsmomentet i de forskjellige teknikkene som inngår i øktplanen, og til slutt kommer selve treningsprogrammet med øvelser og tidspunkt.

Treningsplanlegging
For at man skal få best mulig utbytte av treningen, vil planlegging være viktig. Det er nødvendig for å kunne styre treningen best mulig. Treningsplaner skaper mulighet for en best mulig prestasjonsutvikling og gjør at man lettere når toppformen til rett tid. Planlegging over lengre tid kan også være et nyttig hjelpemiddel for å forebygge overtrening... Kjøp tilgang for å lese mer

Langpasninger, føring av ball og vendinger i fotball | Øktplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.