Fotball | Arbeidskravsanalyse | Tentamen | Treningslære

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 6
  • 2492
  • PDF

Kapasitetsanalyse: Fotball | Arbeidskravsanalyse | Tentamen | Treningslære

Denne oppgaven går nærmere inn på viktige fysiske egenskaper man trenger i fotball. Her finner du også en arbeidskravsanalyse og en kapasitetsanalyse.

Oppgaven svarer på:
"Gjør rede for de to viktigste fysiske egenskapene i valgt idrett"

"Forklar og begrunn hvordan en utøver i valgt idrett bør variere treningsmengden gjennom et treningsår."

"Gjør rede for hvordan en utøver i valgt kan forberede seg de siste 1-2 ukene før en viktig konkurranse."

Lærers kommentar

Godt skrevet, kunne hatt bedre beskrivelse av hurtighet.

Elevens kommentar

Oppbygningen kan bli bedre

Innhold

Aerob utholdenhet
Hurtighet
Oppkjøringsperiode
Konkurranseforberedende periode
Konkurranseperioden
Aktiv avkoplingsperiode

Utdrag

«Gjør rede for de to viktigste fysiske egenskapene i valgt idrett»

I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for de to viktigste fysiske egenskapene i min valgte idrett, fotball. For å gi et enkelt overblikk hvor stor betydning de forskjellige egenskapene har, har jeg valgt å sette på en arbeidskrav og kapasitetsanalyse. I forhold til hvilke fysiske egenskaper som er viktigst på fotballbanen varierer det svært mye fra posisjon til posisjon. Derfor har jeg valgt å avgrense det til min posisjon og mitt nivå, som er ving/kant på G19 i 1. divisjon Telemark.

Dette er en normal arbeidskrav og kapasitetsanalyse som viser hvilken betydning de forskjellige fysiske egenskapene har. I tillegg har jeg også satt opp inn noen andre ikke-fysiske egenskaper for å gi et bedre oversikt og forståelse over hva som er viktig i fotball.
Men jeg skal altså konsentrere meg om de fysiske egenskapene: Aerob/anaerob utholdenhet, spenst, styrke, hurtighet og bevegelighet.
Alle disse ferdighetene er vesentlig for en fotballspiller, men noen er viktigere enn andre. Fotball er en nokså fysisk idrett, kampene varer lenge, og duellene er mange. Det er ingen tvil om at hvis man skal bli en god fotballspiller må man være ekstremt god fysisk.
Jeg skal gjøre rede for de to viktigste egenskapene. Og for å finne ut av dette har jeg sett for meg flere fotballkamper, og visualisert mine egne kamper i hode. Da ser jeg hvilke egenskaper og hva slags dueller jeg ofte er involvert i.
Min posisjon på banen er ving/kant, det betyr mye løping offensivt, men jeg må også være med hjem i forsvar. I tillegg er det mange situasjoner der jeg må bruke farten min for å enten akselerere forbi en motstander, eller for å rekke en langpasning før motstanderen. Derfor jeg har valgt å sette på Aerob utholdenhet og hurtighet som de to viktigste fysiske egenskapene i fotball.

Aerob utholdenhet
Utholdenhetsbegrepet blir delt i to, nemlig aerob utholdenhet og anaerob utholdenhet. Aerob er evnen til å jobbe med relativt høyt intensitet over lengre tid, mens anaerob er evnen til å jobbe med svært høy intensitet i forholdsvis kort tid. Ut ifra dette er det da enkelt og forstå at det er en aerobe utholdenheten som er viktigst, med tanke på at en fotballkamp varer i 90 minutter... Kjøp tilgang for å lese mer

Fotball | Arbeidskravsanalyse | Tentamen | Treningslære

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.