Fotball | Årsplan og periodeplan

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Treningslære 2
  • 5
  • 11
  • 2461
  • PDF

Fotball | Årsplan og periodeplan

Her har du en årsplan og en periodeplan for idretten fotball. Årsplanen inkluderer blant annet treningsmengde, intensitet, treningssykluser, kamper, turneringer, spillersamtaler og ferier. I tillegg kommer denne oppgaven inn på treningsprinsipper som stimulering, variasjon og progresjon. Til sist legges det frem en periodeplan for fotball.

Innhold

Årsplan s. 3
- Treningsmengde
- Intensitet
- Egenskaper
- Treningssykluser
- Perioder
- Kamper
- Tester
- Turneringer
- Treningssamlinger
- Spillersamtaler
- Ferier
Mål for året s. 4
Formkurve – treningsmengde s. 5
Treningsprinsipper s. 6-8
- Individuell og helhetlig stimulering
- Solid treningsgrunnlag
- Spesifisitet
- Variasjon
- Progresjon
- Kontroll
- Belastning og tilpassning
- Restitusjon
Periodeplan s.9-10
- Intensitet, varighet og hyppighet
- Treningsmengde
- Kamper, treninger, tester osv.
- Periodeplanen
Kilder s.11

Utdrag

Jeg har satt meg mål for de forskjellige periodene (forberedelsesperiodene, konkurranseperiodene, og de aktive avkoblingsperiodene).

Forberedelsesperiode 1&2:

For disse periodene har jeg som fysisk mål satt meg å forbedre min aerobe utholdenhet. Jeg er midtbanespiller, og den aerobe utholdenheten er derfor veldig viktig.
Som teknisk mål har jeg valgt å fokusere på mottak, medtak, vendinger. Dette er også en egenskap som er viktig på midtbanen, og jeg har et forbedringspotensial.

Jeg vil også ha et fokus på de psykiske egenskapene. Det er først og fremst tøffet jeg vil fokusere på i denne forberedelsesperioden. Ikke være redd for noe og gå i dueller.

I den generelle delen av forberedelsesperioden skal jeg ha fokus på selve situasjonene og det grunnleggende, og i den spesielle delen av forberedelsesperioden er fokuset mer rettet mot kampsituasjoner. I forberedelsesperioden er hovedmålet å legge et godt treningsgrunnlag for sesongen som venter.

Konkurranseperiode 1&2:

Jeg vil fortsatt fokusere på mottak, medtak, vendinger. Dette vil jeg nå få trent oftere på i kampsituasjoner. I konkurranseperiode 2 vil jeg også fokusere på korte pasninger. Jeg vil bli bedre til å levere gode, presise pasninger på kort avstand.

Det fysiske målet mitt for denne perioden er eksplosiv styrke. Dette vil være med på å forbedre spenst og hurtighet som er egenskaper som ikke er blant de aller viktigste egenskapene i fotball, men kan gi fordeler på banen og skiller de beste spillerne fra de andre.

Det psykiske målet mitt fra forrige periode vil jeg fortsette å jobbe med, men jeg vil fokusere på viljen min i tillegg. Det kan ikke være nok å bare tørre gå i dueller, men jeg vil fokusere på at jeg SKAL vinne duellene også. I konkurranseperiodene er hovedmålet å prestere best mulig så lenge som mulig. Målet er å legge treningen til rette for å få overkompensasjon uten å bli overtrent. Opp mot store konkurranser eller kamper er målet å få en superkompensasjon, slik som før kamper som NM-kampene.

Aktiv avkoblingsperiode 1&2:
Målet mitt under de aktive avkoblingsperiodene er å få mer variert trening og slik få større glød for fotball når forberedelsesperiodene starter. Jeg vil trene alternativt og prøve ut nye idretter for å få variasjon og lære nye ting.

Årsplanen

For meg som fotballspiller er det ønskelig å holde formtoppen gjennom hele sesongen, vår- og høstsesongen. Treningen blir derfor lagt opp til at formen skal være på topp rundt sesongstart (april/mai) og etter ferien (august). Det er også gunstig å være i ganske god form ca. midt på sommeren. Vanligvis deltar laget mitt på ei større turnering da i Sverige eller Danmark. Før turneringen har vi ei treningsuke med relativ høy intensitet og stor treningsmengde for å få en formtopp under turneringen... Kjøp tilgang for å lese mer

Fotball | Årsplan og periodeplan

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.