Fosterdiagnostikk | Naturfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Naturfag
 • 6
 • 12
 • 3023
 • PDF

Fosterdiagnostikk | Naturfag

Naturfagsoppgave om fosterdiagnostikk og etiske problemstillinger rundt tema.
Vår problemstilling er: «Er det riktig å utføre fosterdiagnostikk, og kan det forandre samfunnet vårt?»

Oppgaven gjennomgår blandt annet forskjellige måter å utføre fosterdiagnostikk på, f.eks. fostervannsprøve og ultralydsscanninger. Videre diskuterer oppgaven de forskjellige etiske problemstillingene som er forbundet med å utføre fosterdiagnostikk og foreta aborter.

Lærers kommentar

Veldig bra

Elevens kommentar

En veldig god oppgave om fosterdiagnostikk

Innhold

Innledning s. 2
Fosterdiagnostikk s. 3
Morkake og fostervannsprøve s. 4
Ultralydundersøkelse s. 5
Dobbel og trippeltest s. 6
Behandlingsmuligheter s. 6
Oppfølging av funn s. 7
Abort s. 7
Etiske spørsmål s. 8
Resyme s. 9
Konklusjon s. 10
Kilder s. 11

Utdrag

Innledning
Vi har valgt å skrive om fosterdiagnostikk. Vi har valgt denne oppgaven fordi vi ønsker å finne litt mer ut av hva fosterdiagnostikk er, og i hvilke tilfeller dette brukes. Vi har sett debatten i media i det siste om hvorvidt bruk av fosterdiagnostikk bør skje tidlig i svangerskapet. For å gjøre opp noen egne meninger i denne diskusjonen vil vi først se litt på hvilke metoder som brukes i undersøkelsene og hva disse undersøkelsene finner ut om fosteret. Vi vil også finne ut av hva mulighetene er om man finner ut at noe er galt med fosteret, og hvilke valg man står overfor da.

Fosterdiagnostikk handler mye om etiske spørsmål, og vi vil forsøke å finne noen synspunkter og argumenter rundt dette temaet. Det er mange vanskelige spørsmål, og mange kan kanskje bare besvares av den enkelte. Vi synes det er vanskelig å sette seg inn i ulike situasjoner der for eksempel abort er et valg, og vi tror dette er noe man bare kan ta ordentlig stilling til først når man er i oppe i situasjonen.

Vi håper å få svar på noen av spørsmålene våre med denne oppgaven og få en bedre forståelse av hva fosterdiagnostikk går ut på.

Vår problemstilling er: «Er det riktig å utføre fosterdiagnostikk, og kan det forandre samfunnet vårt?»... Kjøp tilgang for å lese mer

Fosterdiagnostikk | Naturfag

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 13.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig bra! Hjalp meg på fremføringen min i religion om forsterdiagnostikk
 • 09.03.2016
  Grei og velskrevet oppgave. Kunne tenkt meg litt mer om det etiske.
 • 05.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  En godt gjennomført oppgave !
 • 03.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra skrevet veldig bra