Forsøk | Måling av gitterkonstant

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Fysikk 1
  • Godkjent
  • 2
  • 225
  • PDF

Rapport: Forsøk | Måling av gitterkonstant

Rapport fra forsøk om måling av gitterkonstant med laser som lyskilde.

Forsøket er hentet fra læreboken ERGO, Fysikk 1 - studiebok. (Forsøk 5-4 Måling av gitterkonstant)

Lærers kommentar

Veldig bra!

Elevens kommentar

Det som kunne gjøres bedre er allerede endret på!

Innhold

Hensikt
Teori
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultat
Feilkilder
Konklusjon

Utdrag

Hensikt: Måling av gitterkonstant med laser som lyskilde.

Teori: I et optisk gitter finnes det tusenvis av parallelle spalter med en avstand d som kalles gitterkonstanten. Alle spaltene fungerer som koherente bølgekilder som virker sammen for å gi skarpe maksima på skjermen/en overflate.
Et optisk gitter gi lysmaksima i retninger gitt ved,
d sin⁡θ=nλ,der n ∈{0,1,2,3,4…}... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk | Måling av gitterkonstant

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.