Forsøk med bilbane og loop | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Fysikk 2
  • 5
  • 4
  • 512
  • PDF

Forsøk med bilbane og loop | Rapport

Dette er en rapport som redegjør for forsøk 2C i læreboken "Ergo Fysikk 2", omhandlende bilbane med loop. Hensikten med forsøket var å lære om mekanisk energi i en loop, og om hvilke krefter som påvirker et objekt når det mister kontakt i toppen av loopen.

Innhold

Formål med forsøket
Utstyr
Framgangsmåte
Resultat
Konklusjon

Utdrag

2C: Forsøk med bilbane

Formål med forsøket:
Å lære om mekanisk energi i en loop og hvilke krefter som påvirker et objekt når det mister kontakt i toppen av loopen.

Utstyr:
Kulebane, stålkule, linjal, kjøkkenvekt og tidtakingsapparat.

Framgangsmåte:
1. Finn massen av kula. Monter kulebanen og mål radius i loopen.
2. Slipp kula i den høyden som gjør at kula mister kontakt i toppen av loopen. For å finne denne høyden må du prøve deg frem.
3. Analyser kreftene som virker på kula når den mister kontakta i toppen av loopen, punkt B. Vis at v2B = g*r. Bruk uttrykket for v2B for å finne en formel for slipphøyden h0. Se bort ifra luftmotstand og friksjon.
4. Regn ut h0. Sammenlign det teoretiske resultatet med det du målte. Kommenter resultatet.
5. Tegn en figur som viser kreftene som virker på kula når den passerer punkt A. Bruk formelen for slipphøyden h0 til å finne en formel for farten vA til bilen i punkt A... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk med bilbane og loop | Rapport

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.