Forsøk 5.3 Påvisning av alkoholer med kromsyre | Rapport | Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 5
  • 5
  • 977
  • PDF

Forsøk 5.3 Påvisning av alkoholer med kromsyre | Rapport | Kjemi 2

Dette er en rapport fra forsøk 5.3 Påvisning av alkoholer med kromsyre, fra læreboken "Kjemien Stemmer 2". I dette forsøket kan man lære hvordan man kan skille mellom primære, sekundære og tertiære alkoholer. Kromsyre brukes som oksidasjonsmiddel for å danne forskjellige produkter avhengig av hvilken type alkohol som er i oppløsningen.

Link til forsøket finnes her

Problemstilling:
Hvordan kan vi skille mellom en primær, en sekundær og en tertiær alkohol, og hvilken type alkohol er den «ukjente» alkoholen?

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Utstyr
Utførelse
Resultat
Diskusjon av resultatene
Feilkilder
Konklusjon

Utdrag

Hensikten med forsøket var å påvise primære, sekundære og tertiære alkoholer ved hjelp av kjente påvisningsreaksjoner med kromsyrereagens.

Bakgrunnsteori

En alkohol er en stoffgruppe med en OH-gruppe som funksjonell gruppe. De inndeles etter antall forgreininger det C-atomet der OH-gruppen sitter, selv er koblet til.

I primære alkoholer er C-atomet som OH-gruppen sitter på, selv bundet til et C-atom. Tilsetter man et oksidasjonsmiddel, for eksempel kromsyre, til et primært alkohol vil det først oksidere til et aldehyd, og så til en karboksylsyre. Et eksempel er den primære alkoholen propan-1-ol. Den vil først oksidere til propanal, og videre til propansyre. I det første oksidasjonstrinnet vil det fjernes to hydrogenatomer, og i det andre trinnet blir det lagt til et oksygenatom.

CH3CH2CH2OH -> CH3CH2CHO -> CH3CH2COOH
propan-1-ol propanal propansyre

I denne prosessen vil kromsyren, Na2Cr2O7, selv redusere til kromioner.

Cr2O72- -> 2Cr3+

Grunnet dette, vil blandingen få en fargeendring fra oransje til mørkegrønn. Siden det blir dannet syre, kan et fuktig lakmuspapir plasseres over blandingen. Et oksidert, primært alkohol vil farge lakmuspapiret rødt.

I sekundære alkoholer er det C-atomet som OH-gruppen er festet til, selv festet til to andre C-atomer. Slike alkoholer kan oksidere til et keton. Et eksempel er den sekundære alkoholen propan-2-ol. Tilsettes kromsyre, vil propan-2-ol bli til propanon. I denne oksidasjonen vil... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 5.3 Påvisning av alkoholer med kromsyre | Rapport | Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.