Forsøk 4.2 Tillagning av molare løsninger med NaCl | Rapport | Kjemi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Kjemi 1
  • 6
  • 6
  • 1120
  • PDF

Forsøk 4.2 Tillagning av molare løsninger med NaCl | Rapport | Kjemi

Dette er en rapport fra forsøk 4.2 Tillaging av molare løsninger, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal oppbygges. Oppgaven besvarer spørsmål om basale kjemiske utregninger av bl.a. konsentrasjon og stoffmengde

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hvilken masse trengs av et fast stoff eller hvilket volum må tas ut av en løsning for å lage løsninger med bestemte konsentrasjoner i mol/L?

Innhold

Innledning
Forsøk
Resultater
Diskusjon
Kilder

Utdrag

Problemstilling: Hvilken masse trengs av et fast stoff eller hvilket volum må tas ut av en løsning for å lage løsninger med bestemte konsentrasjoner i mol/L? (Problemstilling hentet fra Kjemi 1 studiebok)

I forsøket ”tillaging av molare løsninger” har det blitt beregnet masse av et stoff for å kunne lage en løsning på 100 mL av 2,00 M NaCl (s). Deretter har det blitt beregnet hvor stort volum som måtte tas ut av denne løsningen for å lage en ny løsning av NaCl (s) i 250 mL men med en mindre konsentrasjon på 0,1 M. Dette er et forsøk som krever at man er nøyaktig med beregninger, og behersker bruk av diverse formler. Når vi lager løsninger på laboratoriet kun for å illustrere, trenger man ikke være like nøyaktig som dersom de er til for annet bruk, for eksempel å bestemme konsentrasjonen av et stoff.

Forsøk
Følgende utstyr ble tatt i bruk under forsøket:
- Målekolbe, 100 mL
- Målesylinder, 100 mL
- Gradert begerglass, 250 mL
- Veieskip
- Dråpeteller
- Vaskeflaske
- Vekter med 0,01 grams nøyaktighet
- Briller (sikkerhet)

Følgende kjemikalier ble tatt i bruk under forsøket:
- NaCl(s), natriumklorid... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 4.2 Tillagning av molare løsninger med NaCl | Rapport | Kjemi

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.