Forskningsprosjekt | Valg av skole

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Forskningsprosjekt | Valg av skole

Forskningsprosjekt i Sosiologi og sosialantropologi med problemstillingen: Hva er sammenhengen mellom elevens skolevalg (fremtidige planer) og den sosiale statusen på skolen?

Prosjektet bruker både kvalitativ og kvantitativ forsknings metode for å komme fram til resultatet.

Lærers kommentar

Detaljert, og vurderte mye av stoffet fra et relevant synspunkt i forhold til faget.

Innhold

A. Problemstilling og hva vi ønsker å finne ut av
B. Begrepsavklaring
C. Metode
D. Begrunn avgrensninger
E. Feilkilder
F. Analyse av data fra Tastaveden
G. Analayse av data fra Kongsgård
H. Analyse av data fra Bergeland
I. Sammenligning av data
J. Forventede og uforventede funn
K. Forklar funn ut ifra et sosisologisk perspektiv → Begreper er bra her!
L. Sammenlign våre funn med andre sine funn (sekundærstatistikk)
M. Avslutning

Utdrag

I verdenssamfunnet i dag er det store variasjoner i levekårene. Ifølge CIA world factbook sin liste over BNP per innbygger ligger Norge på fjerde plass med 59 500 US dollar. Det vanligste å snakke om er Nord-sør forholdet som er en betegnelse på forskjellene mellom industrilandene i nord og de fattige utviklingslandene i sør. På bunnen av CIA world factbook sin liste ligger land som befinner seg på den sørlige halvkule. Disse har en BNP per innbygger på 200-1000 USD dollar. I tillegg til dette er det også store individuelle forskjeller innen hvert land. I denne artikkelen skal jeg gå litt dypere inn på hvorfor det er så store forskjeller mellom nord og sør og forklare de store forskjellene mellom fattige og rike både mellom land og innbyrdes i landene... Kjøp tilgang for å lese mer

Forskningsprosjekt | Valg av skole

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.