Forprøver på salter | Rapport i Kjemi 2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no Et Gull-produkt er et produkt som er utarbeidet til Studienett.no, av faglig dyktige undervisere og studenter. Studienett.no markerer ekstra gode produkter med merket Gull-produkt
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Kjemi 2
  • 6
  • 8
  • 1643
  • PDF

Forprøver på salter | Rapport i Kjemi 2

Dette er Studienetts eksempel på en kjemirapport om Forprøver på salter, i faget Kjemi 2.

Hensikten med forsøket var å utføre forprøver i en kvalitativ uorganisk analyse. Forsøket løser dermed problemstillingen som handler om å undersøke hvilke kationer og/eller anioner som mest sannsynlig finnes i forskjellige salter. Rapporten kan brukes som et godt eksempel på hvordan man strukturerer kjemirapporten sin. Den illustrerer hvilke elementer som er viktige å ha med i en kjemirapport. I denne rapporten kan du i tillegg finne mye teori om de forskjellige forprøvene i en kvalitativ uorganisk analyse.

Rapporten er skrevet av Studienetts egen fagdirektør i kjemi.

Rapporten tar utgangspunkt i forsøk 4.1 Forprøver på salter, fra boken Kjemien Stemmer 2 Studiebok (2013), og en link til forsøket kan finnes her.

Innhold

Hensikt
Bakgrunnsteori
Hypotese
Utstyr
Metode
Resultater og observasjoner
Diskusjon og feilkilder
Konklusjon
Referanseliste

Utdrag

1) Vi overførte to spatelspisser saltprøve til et eppendorfrør.
2) Lukt: Vi noterte oss lukten av prøven (se resultatavsnitt).
3) Farge: Vi drysset litt av prøven i eppendorfrøret ned i et veieskip og noterte fargen (se resultatavsnitt). Vi tok med oss veieskipet til punkt 4).
4) Flammeprøve kationer: Vi fuktet enden...

...Salt 3 viste en blågrønn farge ved flammeprøven for kationer, og passer med at saltet inneholder Cu2+-ioner. Saltet var surt, med en pH på 6, som kan forklares ut fra innholdet av Cu2+-ioner, som er kationer. Positive kationer med høy ladning, som Cu2+ og Fe3+, kan avgi et H+-ion fra vannmolekylene som er bundet til dem i et kompleksion (kompleksionet til Cu2+-ioner i vann: [Cu(H2O)6]2+). Denne teorien er bekreftet av... Kjøp tilgang for å lese mer

Forprøver på salter | Rapport i Kjemi 2

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.