Forebygging av passiv psykisk barnemishandling

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Sosialkunnskap
  • 5
  • 5
  • 1747
  • PDF

Forebygging av passiv psykisk barnemishandling

Oppgaven handler om forebygging av passiv psykist barnemishandling. Her drøftes 2 tiltak norske myndigheter kan sette i verk for å forebygge mishandling av barn og unge.
• Begrepsdefinisjon
• Ulike former for mishandling
• Konsekvenser
• Omfang
• Ulike årsaker til mishandling

Lærers kommentar

Innholdsmessig er dette en svært god oppgave. Du skriver godt, viser at du kan fagstoffet. Fint om du jobber noe mer med struktur.

Utdrag

I denne oppgaven er tema barnemishandling. Barnemishandling vil si når et barn blir påført utilsiktet eller tilsiktet fysisk eller psykisk skade av foresette, eller andre mennesker som står barnet nær (Bjørnstad, 2008: s 213). Barnemishandling er en form for omsorgssvikt. Omsorgssvikt kan defineres som det å forsømme å dekke et barns behov i den grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare. (Bunkholdt & Sandbæk, 2008, s. 49). Vi skiller mellom fem former for barnemishandling. Disse er fysisk aktiv- og passiv mishandling, psykisk aktiv- og passiv mishandling og seksuelle overgrep (Bjørnstad, 2008: s 215 & 116). Jeg vil først i denne oppgaven definere disse begrepene. Deretter vil jeg se nærmere på passiv psykisk mishandling. Grunnen til dette valget er at denne type mishandling kan være mindre synlig, og kan derfor være vanskelig å avdekke... Kjøp tilgang for å lese mer

Forebygging av passiv psykisk barnemishandling

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.